Karpos Publishing ENGLISH   

Kada sam shvatio da niko neće hteti da izvodi moje kompozicije - osnovao sam bend.

Frank Zappa

Izdavačka kuća KARPOS osnovana je u martu 2005. godine >>> 9. 8. 2007.

 

 

OBAVEŠTENJE:

Novi sajt KARPOSA je postavljen na RS domenu na adresi:

www.karposbooks.rs

Molimo Vas da nas od sad pratite preko novog sajta.

Zahvalan Karpos

 

Žaklin de Romiji

PREGLED STAROGRČKE KNJIŽEVNOSTI

 

 
   

Fransoa Kise

FRENCH THEORY

Fuko, Derida, Delez & Co i preobražaj intelektualnog života u SAD

 

U poslednje tri decenije XX veka, jedna osobena grupa francuskih mislilaca postala je izuzetno uticajna i slavna u SAD. Upoređen sa britanskom rokenrol invazijom, dolazak radova Mišela Fukoa, Žaka Deride, Žan-Fransoa Liotara, Žana Bodrijara, Žila Deleza i Feliksa Gatarija na obale Amerike poznih 70-ih i ranih 80-ih, izazvao je senzaciju.

Izvan univerziteta, tzv. french theory je imala dubok uticaj na tadašnje rađanje identitetskih politika, istovremeno postajući meta desničarske propagande. No, na univerzitetskim katedrama širom zemlje, njihova poststrukturalistička forma radikalne sumnje preobrazila je razne discipline, od književnosti do antropologije i arhitekture. Do 90-ih godina French Theory je već bila duboko utkana u američko kulturno i intelektualno tkivo.

Ova knjiga je prvi sveobuhvatni izveštaj o američkim sudbinama tih neobičnih filozofskih zvezda. Fransoa Kise istražuje zašto je Amerika bila tako plodno tlo za french theory (dajući najpre iscrpnu analizu američkog obrazovnog sistema), kako su tako zahtevni spisi mogli da postanu toliko uticajni, kao i osoben način na koji su čitani i recipirani u Americi, koji se umnogome razlikuju od onih u Francuskoj i u Evropi. Kise živo istražuje i mnoge provokativne kritičke prakse nadahnute francuskom teorijom, a na kraju se odvažuje da rasvetli i relevantnost tih mislilaca za današnji društveni i politički aktivizam.

"U veoma teškom žanru, punom zamki i prepreka, French Theory je uspešna i izuzetna knjiga u svakom pogledu. Pravedna je, izbalansirana i utemeljena na činjenicama. Siguran sam da se postati referenca s obe strane Atlantika.“

Žak Derida

 

"Odlična priča, puna preokreta... Stvorene i uništene karijere, rasturene katedre, kursevi pisanja pretvoreni u seminare o osećajnosti, politički lov na veštice, javna poruga, neuki medijski napadi i sve što ide uz to. Čitajte i smejte se ili čitajte i plačite. Jedva čekam film.“

Stenli Fiš, New York Times

 

 

"Atlantski okean ima dve obale, kao i french theory. Preoblikovana u Americi i izneverena u svojoj zemlji, postala je najradikalniji intelektualni pokret na Zapadu, ali sa globalnim domašajem, pišući o Marksu u poznom kapitalizmu. Izvanredno se krećući između dve kulture, Fransoa Kise nas vodi kroz blistavu pustolovina koja osvetljava poslednjih trideset godina i mnoge decenije koje će tek doći.“

Silver Lotringer


 

FRANSOA KISE(François Cusset, rođen 1969. g.) je francuski istoričar ideja. Bio je profesor na Institut d’Etudes Politiques u Parizu i na Reid Hallu University of Columbia, a danas predaje američku civilizaciju na Univerzitetu u Nanteru. Objavio je više naučnih studija, a French Theory je doživela veliki uspeh u Americi i Evropi, gde je prevedena na više jezika.

 

Prevod sa francuskog: Olja Petronic

Broj strana: 430

Broširan povez, 21 cm, latinica

Karpos 2015

ISBN 978-86-6435-015-0

Edicija: Supplementa Allographica

30% ZA DIREKTNO NARUČIVANJE


 

 
   

Trond Berg Eriksen
SEREN KJERKEGOR. POBOŽNI PODRUGLJIVAC

 

Za Ludviga Vitgenštajna, Seren Kjerkegor (1813-1855) je najveći mislilac 19. veka. I uistinu, biografija mnogih ideja i misaonih pravaca 19, a naročito 20. veka, ne može se pisati bez pozivanja na ovog heterodoksnog i ekscentričnog danskog filozofa, teologa i "pesnika“. Ali za svog kratkog života (poživeo je svega 42 godine), niko nije verovao da njegove poznoromantičarske strele i koplja, koje je neopisivom energijom bacao na čvrstu tvrđavu Hegelovog 'sistema', građanski moral i zvaničnu crkvenu doktinu i praksu, mogu bilo šta uzdrmati i oštetiti. Njegova strastvena misao, svesna svakog momenta paradoksa i patosa ljudske egzistencije, ubrzaće, međutim, njihovu koroziju i kasnije dobiti potvrdu od niza misaonih tokova (egzistencijalizam, hrišćanski personalizam) i važnih mislioca (npr. Hajdegera).

Norveški istoričar ideja Trond Berg Eriksen smešta Serena Kjerkegora u istorijski kontekst (koji je u našoj sredini prilično nepoznat) i nudi novo, iscrpno čitanje Kjerkegorovog stvaralašta. Seren Kjerkegor. Pobožni podrugljivac je intelektualna biografija ovog uticajnog i originalnog mislioca, koja rasvetljava uslove (lične, porodične, kulturne, političke) za nastanak i razvoj njegovih misaonih polazišta, tumači niz njegovih važnih dela i pojmova i otvara poglavlje o Kjerkegorovoj recepciji u evropskoj kulturi. Delo se pojavilo u Norveškoj 2013. godine (200 godina nakon Kjerkegorovog rođenja) i bez sumnje će dugo godina služiti kao jedna od glavnih skandinavskih referentnih studija o Serenu Kjerkegoru.

TROND BERG ERIKSEN(rođ. 1945. g.) je profesor istorije ideja na Univerzitetu u Oslu. U rodnoj Norveškoj je izuzetno cenjen kao predavač, prevodilac i autor niza knjiga koje se tematski protežu od Avgustina do Ničea, kao i temeljnih studija o antici sa naročitim težištem na Rimu. Kod nas su mu objavljene knjige Šta je istorija ideja? (Karpos, 2013) i Niče i moderna (Karpos, 2014) u prevodu Jelene Lome.

 

Prevod: Jelena Loma

Broj strana: 490
Broširan povez, 21 cm, latinica

Karpos 2015

ISBN 978-86-6435-013-6

Edicija Biografeme

40% ZA DIREKTNO NARUČIVANJE


 

 
   

Per Ulov Enkvist

STRINDBERG. JEDAN ŽIVOT

NOĆ TRIBADA

PROCES PROTIV GOSPOĐICE JULIJE

Savremeni švedski pisac Per Ulov Enkvist u biografskom romanu Strindberg. Jedan život, pozorišnom komadu Noć tribada i eseju Proces protiv Gospođice Julije, tematizuje brojne životne drame svog znamenitog zemljaka, Augusta Strindberga (1849-1912), jednog od najvećih modernih dramskih pisaca. Strindbergova sabrana dela obuhvataju oko 50 tomova, a njegov burni život je često predstavljao podlogu za njegove romane, pozorišne komade i svakako pisma. Enkvist se naročito bavi njegovim kontroverznim odnosom prema ženama (Strindberg se ženio tri puta) i riskantnim političkim životom i aktivizmom (nakon jednog suđenja bio je prinuđen, barem po vlastitom osećanju, da napusti Švedsku i ode u političku emigraciju) i baca svetlost na jednog prilično nepoznatog Strindberga, raspetog između osuda i pohvala, između vlastitih strasti prema ženama i mizoginije, politički naprednih ideja i reakcionizma, kritike crkve i religije i pada pod uticaj iracionalizma pred kraj života.

 

"Opšti problem koji se javlja kada čitamo Augusta Strindberga jeste šta je od svega toga bio njegov pravi život, a šta stvaralaštvo, šta san, kao i šta se to krije iza Strindbergovih različitih lica? Kod njega su se život i pisanje sjedinili u naročito velikoj meri, što je uvek predstavljalo problem onima koji su hteli da rastumače njegova dela. Neki kažu da treba čitati samo njegova dela. Drugi pak tvrde da je inscenirao čitav svoj život, uključujući i katastrofe, kako bi dobio građu da stvara umetnička dela; svakako je to skoro pa budalaština - skoro - ali jeste postavka za tu zbrku što tako usrdno pogađa sve koji bi da tumače vezu između života i pisanja Augusta Strindberga.“

Per Ulov Enkvist

 

 

PER ULOV ENKVIST(Per Olov Enquist) je rođen 1934. godine u Jogbeleu, na severu Švedske. Nakon magistrature iz istorije književnosti radio je kao pozorišni i književni kritičar u više švedskih publikacija kao što su Svenska Dagbladet i Ekspresen.

Svoj prvi roman Kristalno oko objavio je 1961. godine, a tri godine kasnije se proslavio istorijskim romanom Magnetizerova peta zima, koji je i ekranizovan. U inostranstvu je postao poznat 1968, sa romanom Legionari koji je preveden na više desetina jezika i takođe je ekranizovan. Enkvist je takođe i scenograf i dramaturg, a u pozorištu je u više navrata sarađivao sa Ingmarom Bergmanom.

U prevodu na srpski do sada su mu izašli romani Pali anđeo (Filip Višnjić, 1990), Poseta kraljevog lekara (Narodna knjiga, 2004), Biblioteka kapetana Nema (Narodna knjiga, 2004) i Knjiga o Blanš i Mariji (Evro-Giunti, 2007).

Prevod sa švedski: Dejan Kuprešanin
Broj strana: 340

Broširani povez, latinica
21 cm, 354 str.
ISBN 978-86-6435-014-3

Godina: 2015
Edicija Biografeme

30% ZA DIREKTNO NARUČIVANJE


 

 
   

Bronislaw Geremek
ISTORIJA SIROMAŠTVA


Bogati i moćni u državi i crkvi izražavali su, tokom vekova, pomešana osećanja prema siromašnima, koja su oscilirala između sažaljenja i straha, samilosti i gnušanja. Ova studija, koja se bavi ekonomskim, društvenim i verskim aspektima siromaštva, nudi odgovore na to kako su takvi stavovi uticali na javno i privatno delovanje u odnosu na siromašne i baca svetlost na promenjivu prirodu uzroka siromaštva u Evropi od srednjeg veka do naših dana.


Čak i u "hristijanizovanom“ srednjem veku nije bilo mnogo razumevanja za siromašne - osim ako siromaštvo nije bilo dobrovoljni izbor - i uzroci siromaštva su često bili predmet teoloških mistifikacija. Siromašni su igrali ulogu u spasenju bogatih kao objekti dobročinstva ("Bog bi mogao da učini sve ljude bogatima, ali hteo je da postoje i siromašni na ovome svetu, kako bi bogati imali priliku da iskupe svoje grehe“) i kao oni koji se mole za svoje dobročinitelje. Sa izbijanjem ekonomskih kriza krajem srednjeg veka, koje su naročito pogodile Evropu u 16. veku, sa povećanjem broja prosjaka i osiromašenog seoskog stanovništva koje nadire u gradove, na siromaštvo se sve više gleda kao na opasno, štetno i kao na uzrok društvene nestabilnosti. Siromašnima se zabranjuje da prose i uvodi se stroža razlika između "pravih“ siromaha i onih sposobnih za rad, koji se potom prisiljavaju na rad. U 16. veku dolazi do sekularizacije socijalne pomoći i gradovi preuzimaju nekadašnju ulogu crkve u raspodeli milostinje i u ovom veku se otuda začinju prve moderne institucije socijalne zaštite. Međutim, istovremeno dolazi i do prvih primena represivnih mera prema siromašnima (kako bi sprečio i kaznio zloupotrebu nove socijalna zaštite, grad Ruan 1566. podiže četiri vešala) i one će se u narednim vekovima pojačavati.


Počev od kraja srednjeg veka, broj siromašnih u Evropi neprestano raste: gubljenjem ili napuštanjem zemlje seosko stanovništvo postaje nadničarsko, a u doba industrijalizacije zanatlije gube svoj status i nezavisnost i nalaze nesigurne poslove u industrijskim pogonima. Iako se suzbija apsolutno siromaštvo, jaz između bogatih i siromašnih biva očigledniji. Pitanje siromaštva je ono koje generiše prve utopijske socijalističke ideale.


Bronisław Geremek pokazuje u kojoj meri je ključnu ulogu igralo siromaštvo u evropskoj istoriji. Njegova briljantno napisana studija baca novu svetlost na delovanje pojedinaca, grupa i nacija i na ono što je ležalo u osnovi najvećih društvenih promena na starom kontinentu. Istorija siromaštva. Beda i milosrđe u Evropi se smatra jednim od neizostavnih istorijskih radova o ovoj temi ekonomske i društvene istorije.


Bronisław Geremek (1932-2008) je poljski istoričar. Studirao je na Univerzitetu u Varšavi, a na École des Hautes Études u Parizu je doktorirao 1960. godine. Na Sorboni je predavao od 1960. do 1965, a potom se vraća u Poljsku, gde će raditi kao naučnik u Poljskoj akademiji nauka. Fernand Braudel i francuska istoriografska škola Anala će ostaviti veliki uticaj na njegov rad, kako u pristupu tako i u izboru tema njegovih istraživanja. Objavio je niz istorijskih studija o evropskom srednjem veku i ranom novom veku. Za knjigu Pariski marginalci u 14. i 15. veku (1976) je dobio nagradu Francuske akademije. Istorija siromaštva. Beda i milosrđe u Evropi se prvi put pojavila na poljskom 1978. godine i prevedena je najpre na italijanski, potom na francuski, nemački, engleski i druge jezike.

Prevod sa poljskog: Ljubica Rosić

2015
Broširani povez
latinica

Cena: 1980,00

30% popusta za direktno naručivanje


 

 

 
   

Džefri Viks

PROTIV PRIRODE:

OGLEDI O DRUŠTVENOM KONSTRUISANJU IDENTITETA

 

Verovanje u nepromenjivu i večnu suštinu identiteta, na koje kultura i istorija ne ostavljaju traga, bilo da je reč o nacionalnim ili rodnim identitetima, ili identitetima društvenih pojava i institucija ("demokratija“, "kapitalizam“, "crkva“ itd.) najpre su napustili savremeni istoričari i sociolozi, videći u tome običnu metafizičku fiksaciju koja nema potvrdu u konkretnim istraživanjima. Ne postoje "suštine“ van istorije i kulture, njima se dijahrono i sinhrono pripisuju različite vrednosti, smisao i značaj.

Britanski istoričar Džefri Viks dugo godina je istraživao nastanak i konstruisanje novih društvenih identiteta, nastalih usled povećanog interesovanja za seksualnost u ranom kapitalizmu, koje je porodila potreba za većom kontrolom stanovništva. Njegovi istraživački postupci i uvidi su paradigmatični i mogu se primeniti na niz društvenih fenomena. Iz njegovog rada je takođe očito da savremeni istoričar mora poznavati brojne sociološke, filozofske, pa čak i psihoanalitičke škole, kako bi objasnio složene društvene odnose i uticaj ideja na društvenu i političku stvarnost.

Džefri Viks (Jeffrey Weeks) je istoričar i sociolog, rođen 1945. u Velsu (Velika Britanija). Sve do nedavnog penzionisanja bio je dugogodišnji profesor na univerzitetu South Bank u Londonu. Objavio je preko 20 knjiga, među kojima Coming Out (Quartet, 1977), Sexuality and its Discontents (Routledge, 1985), Sex, Politics and Society (Longman, 1989), u kojima vešto koristi svoja zavidna teorijska znanja. Kod nas je do sada prevođen samo u časopisima.

 

Preveli: Goran Kapetanovic, Miljana Protić i Vladimir Todorić

2015
Broširani povez
latinica
17 cm, 127 str.
978-86-6435-011-2

Cena: 770,00

20% popusta za direktno naručivanje


 

 

 
   

Helene Uri

STA JE JEZIK?


Biti čovek znači biti biće kojem je svojstven jezik, stoga učeći o jeziku saznajemo i nešto o sebi. Šta je jezik? je pristupačna studija o strukturi, upotrebi i istorijskom razvoju jezika, s primerima iz mnogih jezika (uključujući i srpski). Autorka se posebno osvrće na proces usvajanja jezika: kako dete ovladava maternjim jezikom? Kako učimo nove jezike? Knjiga zalazi i u raspravu o budućnosti jezika - moć i moda značajni su pokretači u lingvističkoj naučnoj fantastici.


Helene Uri je rođena 1964. godine. Doktorirala je na Univerzitetu u Oslu gde je i predavala lingvistiku do 2005, kada napušta univerzitet da bi se posvetila isključivo pisanju romana i studija o jeziku. Član je Norveške akademije za jezik i književnost. S uspehom piše i o jeziku za decu; za knjigu Jezik, jezik, e pa šta je..., dobila je nagradu norveškog Ministarstva kulture, a knjiga postoji i u prevodu na srpski (Kreativni centar, 2008).


Prevod sa norveškog: Sofija Vuković

Cena: 990,00

20% popusta za direktno naručivanje


 

 

 
   

Žan-Filip Tusen
ISTINA O MARIJI

Oluja, noć, vetar, kiša, vatra, munje, seks i smrt - tako počinje Istina o Mariji. "Kasnije, kad sam ponovo mislio na mračne sate te pasje vruće noći, shvatio sam da smo vodili ljubav u istom trenutku, Marija i ja, ali ne jedno s drugim", piše narator, odavno i zauvek zaljubljen u hirovitu, svetski poznatu modnu kreatorku Mariju, u trećem delu "tetralogije" koju je pisac napisao o toj junakinji (prethode mu Vođenje ljubavi i Bežanje, a sledi mu Gola). Iako se ta četiri romana delimično nadovezuju jedan na drugi, svaki je celina za sebe. Kako je u Žurnal de dimanš pisao čuveni Bernar Pivo, "osećamo da pisac voli kontraste, suprotnosti, protivrečnosti i da, kao i Marija, koja ne zatvara ništa: ni prozore ni fioke - bilo je to ubistveno, čak ni knjige, ni njih nije zatvarala - tako ni on ne zatvara svoje knjige": kad prekine neku na jednom mestu u vremenu ili prostoru, ostavlja je otvorenu da iz neke niti izvučene iz nje isprede drugu.

Pomenute olujne noći u Marijinom stanu preminuo je jedan čovek, njen povremeni ljubavnik, aristokrata i odgajivač rasnih konja. Ona zove u pomoć svog doskorašnjeg dragana, naratora priče, a on na osnovu činjenica i nagađanja rekonstruiše priču o Mariji i tom drugom čoveku. Srednji deo romana posvećen je dogodovštinama jednog njegovog rasnog konja na trkama u Tokiju. Scenu utovara tog konja u kargo avion na tokijskom aerodromu, po pljusku, kad konj beži mračnim aerodromskim pistama dok ga gonioci u automobilima sluđuju farovima i sirenama, kritičari ocenjuju kao 'antologijsku'. Nije manje uzbudljiv ni požar na ostrvu Elbi koji će ponovo (da li i trajno?) zbližiti Mariju i njenog vernog obožavaoca...

ŽAN-FILIP TUSEN (Jean-Philippe Toussaint)

Belgijski pisac i sineasta Žan-Filip Tusen (Brisel, 1957) autor je romana izrazito minimalističkog, ali krajnje preciznog stila. Već za prvi objavljeni, Kupatilo, dobio je 1986. književnu nagradu Vokacija, namenjenu mladim piscima. Pre nego što se latio pisanja niza romana o Mariji, objavio je više dobro ocenjenih knjiga (Gospodin, Foto-aparat, Prećutkivanje, Televizija, Autoportret u inostranstvu).

Godine 2002. otpočeo je ciklus kratkih romana o neuhvatljivoj Mariji koji su odmah privukli pažnju čitalaca, kritičara i žirija koji dodeljuju književne nagrade: to su Vođenje ljubavi (2002), Bežanje (2005), za koje dobio je nagradu Medisis, Istina o Mariji (2009), roman nagrađen iste godine Nagradom Decembar (koja je neka vrsta "anti-Gonkura") a 2013. nagradom za roman koju svake treće godine dodeljuje Federacija Valonija-Brisel. Iste godine objavljen je četvrti (i verovatno poslednji) roman ovog ciklusa, Gola.

Od 2014. Žan-Filip Tusen je član Kraljevske akademije za francuski jezik i književnost Belgije.

Romani su mu prevedeni na dvadesetak jezika. Kod nas su prevedeni: Bežanje (Srpska književna zadruga 2011), Kupatilo (Rad: Reč i misao 2005), Vođenje ljubavi (Narodna knjiga 2004).

Prevod: Jelena Stakić

Cena: 990,00

20% popusta za direktno naručivanje


 

 

 

MIšel Tramble
SRCE NA DLANU

Roman Srce na dlanu proslavljenog kanadskog pisca Mišela Tramblea odslikava ljudske veze onakve kakve one najčešće jesu - komplikovane - bilo da je reč o tradicionalnim ili savremenijim vidovima zajedničkog života. Ova činjenica, banalna uostalom, Trambleu ne daje povod za patetiku, malodušnost i lamentiranje o ljudskim sudbinama i pogrešnim izborima. Iako opor u opisu emotivnih sunovrata, ljudske grubosti, zlonamernosti i prozaičnih svakodnevica svojih protagonista, Mišel Tramble u ovom, za naše prilike neobičnom romanu, ostavlja prostor za humor i nizove fragmenata sreće - na koje jedino smemo da polažemo prava.

Mišel Tramble (Michel Tremblay) je rođen 1942. u Montrealu, u kanadskom Kvebeku. Smatra se jednim od najznačajnih frankofonih kanadskih pisaca (1991. godine mu je dodeljen Ordre national du Québec). Književnu slavu je stekao dramom Jetrve (Les Belles-Sours, 1965). Napisao je više desetina dramskih dela i romana i dobitnik je brojnih književnih nagrada. Prema romanu Srce na dlanu u Kanadi je snimljena istoimena televizijska serija (Le Cour découvert ). Kod nas mu je preveden roman Crna sveska (Clio, 2006).

Prevod: Olja Petronić

2015
Broširani povez
latinica
18 cm, 339 str.
978-86-6435-008-2

Cena: 990,00

20% popusta za direktno naručivanje


 

Promocija knjige "Ko je pojedinac?" Adriane Zaharijević


Izadavačka kuća Karpos i Kulturni centar Beograda pozivaju vas na promociju knjige "Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina" Adriane Zaharijević, koja će se održati u ARTget galeriji KCB-a, 15. maja u 19h.

 

Na promociji govore Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju), Marina Simić (Fakultet političkih nauka), Jelena Vasiljević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) i autorka. Moderira Olivera Stošić Rakić, urednica književnog i tribinskog programa KCB-a.

 

O knjizi:
Pitanje ko je pojedinac nagoveštava izvestan paradoks ili višak. Individua je, razume se, svako ili niko određen. Ali, da li je zbilja tako? Da li je pojedinac samo maska ili plašt koji prijanja uz svakoga? Knjiga Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina nastoji da ponudi odgovor na ovo pitanje, dovodeći ga u vezu s nastankom institucije građanstva. Ona se vraća u engleski XIX vek, da bi razumela sadašnje doba, doba globalnog povratka na moć upravljanja sobom. Zbog toga je u njenom središtu pojedinac kojem se takva moć priznaje i koji na temelju te moći zavređuje ime građanina. Ko je pojedinac? želi da otvori prostor za razumevanje istorijskih granica unutar kojih, kao građani i građanke, danas mislimo političko, odnosno unutar kojih mislimo o sebi kao o politički mogućim bićima.

O autorki:
Adriana Zaharijević (Beograd, 1978), Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Objavila je preko četrdeset tekstova iz oblasti političke filozofije i feminističke teorije i istorije u domaćim i stranim publikacijama. Autorka je knjige Postajanje ženom (RŽF, 2010) i priređivačica knjige Neko je rekao feminizam? (2007, 2008, 2012)

 


 

 

Mirto Azina Hronidi
EKSPERIMENT

 

Roman Eksperiment kiparske spisateljice Mirto Azini Hronidi istražuje odnos erotske ljubavi i duše. Dvoje protagonista - ona i on - dogovaraju se da izvedu eksperiment koji će im pomoći da razumeju prirodu erotske ljubavi i njihov seksualni odnos, ali apstinirajući od telesnog kontakta i predajući se pisanju u cilju sublimiranja probuđenog libida. Ona je paradigma Erosa, koju oslikava Kamijeva sentenca “jak severac koji duva u meni, ne ostavlja prostora apsolutnoj lojalnosti”, dok on oličava “sokratovskog mudraca”.

Eksperiment je svojevrsna savremena interpretacija mita o Amoru i Psihi i večnog pitanja o prirodi odnosa razuma i strasti. Zavodljivo pisan, nalik proznoj tradiciji magičnog realizma, ovaj roman smelo postavlja pitanja o jednoj od najvećih tema ljudske egzistencije - ljudskoj želji.

Mirto Azina Hronidi je rođena u Nikoziji 1961. godine. Završila je studije medicine na Univerzitetu u Bonu (Nemačka), nakon čega se specijalizovala za lekara opšte prakse. Sa šesnaest godina objavila je svoju prvu knjigu Dnevnik 1974 (1977), zatim su usledile Patologija (1987) i Rahila (1997). Za njeno poslednje delo Eksperiment (2009) dobila je Evropsku nagradu za književnost 2010. godine, koje je ubrzo prevedeno na više evropskih jezika.

 

Prevod: Kiveli Georgiu

2015
Broširani povez
latinica
18 cm, 163 str.
978-86-6435-006-8


 

 

Luj-Žan Kalve

ROLAN BART. BIOGRAFIJA

 

"Da sam pisac, silno bih voleo da posle moje smrti, zahvaljujući staranju nekog prijateljski raspoloženog i neusiljenog biografa, moj život bude sveden na nekoliko pojedinosti, nekoliko naglaska, na - da tako kažem - nekoliko ’biografema’, dovoljno samostalnih i pokretnih da mogu putovati izvan svake pojedinačne sudbine i dodirnuti, kao Epikurovi atomi, neko buduće telo kome je suđeno isto rasipanje; jednom reči, da to bude izrešetani čovek, kao Prustov opisan u njegovim knjigama...“ 
Rolan Bart, Sad, Furije, Lojola

 

Prijateljski raspoloženog i neusiljenog biografa Bart je dobio u Luj-Žanu Kalveu, istaknutom francuskom semiologu i lingvisti. U biografiji Rolana Barta (1915-1980) Kalve odslikava dinamičan i nepredvidljiv život nekoga ko će postati jedan od najznačajnijih intelektualaca posleratne Evrope, iako je za to imao malo izgleda. Odmah po rođenju, Bart gubi oca u Prvom svetskom ratu i prve decenije njegovog života obeležiće nemaština i tuberkoloza, koja ga je sprečila da se otisne utabanim stazama akademske karijere. No Kalve se nije zadržao samo na "biografemama“, na nekoliko pojedinosti i naglasaka, i to objašnjava: "Bez želje da ovde započinjem raspru s odsutnim autorom ili iznosim argumente protiv jedne teorije s kojom se inače slažem u mnogim tačkama, ipak moram da kažem da je život, za mene, jedna celina i da između čoveka i njegovog dela, između tela i onoga što telo proizvodi, postoje veze koje treba odgnetnuti, postoje bliski odnosi i srodnosti, ponekad čudnovate“. Kalveova knjiga je uistinu rezultat dugotrajnog i iscrpnog rada: raspitivanja, istraživanja, razgovora sa mnogima s kojima je Bart bio u nekakvoj vezi - od francuskog predsednika republike do prijatelja iz detinjstva - čitanja Bartovih dela i reakcija na njih i, naročito, Bartovih prepiski: Rolan Bart je pisao po nekoliko pisama dnevno i, veran u prijateljstvu, dugo je održavao prepisku s mnogima.

Kalve smatra da je Rolan Bart bio, pre svega, književnik, da je njegov glavni doprinos taj što je književnost uveo u humanističke nauke... To što je on doprineo, to nije teorija, to je pre svega jedan pogled i jedna intuicija, piše Kalve. "Taj pogled, njegov pogled, poučio je hiljade čitalaca da su prnje društva, male vesti, fotografije, oglasi, svakodnevne prakse - znaci, on je probudio svoje čitaoce za problem smisla... stvorio je jedan semantički refleks, pokazao nam je da živimo u svetu koji je nabijen smislom.... Ne bismo znali da plan nekog grada, diskurs književne kritike, moda, biftek-pomfrit ili obrada neke male vesti mogu biti bremeniti socijalnim smislom. A Bart nas je učinio osetljivim za te znake“.

 

Žan-Luj Kalve (Louis-Jean Calvet, 1942), francuski lingvista, profesor na Univerzitetu Paris V i potom na Univerzitetu Aix-Marseille. Objavio je više zapaženih studija iz oblasti lingistike, sociolingvistike, a pored biografije Rolana Barta, nedavno je objavio i biografiju Žorža Mustakija (2014). U poznatija dela mu se ubrajaju Za i protiv Sosira (1975), Sociolingvistika (1993), Glasovi grada: uvod u urbanu sociolingvistiku (1994), Igra znaka (2010). Kod nas su prevedena njegova dela: Rolan Bart. Jedno političko gledanje na znak (XX vek, 1976), Rat među jezicima (1995) i Lingvistika i kolonijalizam. Mala rasprava o glotofagiji (1981), objavljena u biblioteci "XX vek“.

 

Jelena Stakić (Beograd, 1940), po obrazovanju psiholog. S engleskog i francuskog je prevela oko sto trideset knjiga proze iz više oblasti humanistike, kao i romana, pripovedaka i drama. Među najpoznatije autore koje je prevodila ubrajaju se: Mišel Fuko, Žan-Pol Sartr, Moris Penge, Ežen Jonesko, Amin Maluf, Žan Starobinski, Paskal Kinjar, Isak Baševis Singer, Ričard Dokins, Vilijam Trevor, Džon Fauls, E. H. Gombrih, Harper Li, Dž. M. Kuci, Filip Rot... U poslednje vreme prevodi i biografije savremenih autora kao što su Žan-Pol Sartr, Margerit Jursenar, Mišel Fuko, Rolan Bart. Dobitnica je više prevodilačkih nagrada. Autor je i knjiga: Mačke i mi (Nolit, 1988) i Žedni preko vode, nešto o prevođenju (BMG, 2001).

 

2015
Broširani povez
latinica
21 cm, 357 str.
978-86-6435-005-1

Cena:  1980,00

30% popusta za direktno naručivanje


 

 

Pol Saks

METRO LINIJA 5

 

Duž berlinske metro linije broj 5, između Aleksanderplaca i Henova, spajaju se tri sudbine mladih ljudi ? Barbare, Hajnriha i Paula. Barbaru u robnoj kući zapaža vajar Paul i njen smeh ga podseća na njegovu bivšu ljubav Tinu, koja je stradala nesrećnim slučajem. U vezu započetu između Barbare i Paula upliće se Barbarin slučajni poznanik Hajnrih, ujedno i Paulov bivši nadareni kolega sa Akademije likovne umetnosti koji sada pati od šizofrenije i najbolje se oseća na stanicama metroa i u parkovima. Hajnrihova neobičnost i bespomoćnost privlače Barbaru, koja prolazi kroz teške trenutke - njen brat umire od raka u bolnici i ona pokušava finansijski da mu pomogne, te se tako odaje prostituciji - što ne zna niko od njenih novostečenih prijatelja. Konačno, mora da se opredeli između Paula i Hajnriha, i nakon smrti brata, za sasvim novi život.

Elegantno ispričan, nepretenciozan roman suptilne razorne snage. 
Olga Hochweis, Deutschlandradio Kultur

Pol Saks (rođen 1960. u Luksemburgu) studirao je filozofiju u Hajdelbergu i Briselu. Od 2001. živi u Berlinu kao slobodni autor. Za roman Metro linija 5 dobio je prestižnu književnu nagradu "Prix Servais“ 2009. godine.

 

Prevod: Mirjana Avramović

 

Broširani povez
latinica
175 strana

978-86-6435-004-4

Cena: 880

20 % popusta za direktno naručivanje


 

 
   

SEKS I RELIGIJA

Dag Ejstejn Endše

Religija zabranjuje i nalaže seks, osuđuje i blagosilja, kažnjava i nagrađuje. Pol našeg seksualnog partnera, bračni status, boja kože, religija i kasta mogu nam doneti spasenje ili prokletstvo.

Dok hrišćanke adolescentkinje u Americi posećuju balove na kojima obećavaju Bogu da će se suzdržati od seksa dok ne stupe u brak, budistički monasi shvataju homoseksualne odnose kao svetu tajnu. Ne postoji jednostavno objašnjenje odnosa između seksa i religije. U Norveškoj se javne rasprave usredsređuju na mesto homoseksualaca u crkvi. Drugi se pitaju da li bi trebalo da postoji smrtna kazna za zabranjene heteroseksualne odnose, da li promiskuitet uzrokuje orkane i poplave. Da li Bog osuđuje brak između crnaca i belaca, da li ljudi mogu imati seksualne odnose u raju?

Knjiga se bavi stavovima različitih religija prema seksualnosti, seksualnom rasizmu i seksu sa demonima, prinudnom seksu i celibatu, razvodu i poligamiji, kao i pitanjem zašto se neka seksualna pravila naglašavaju, dok se druga zaboravljaju.

Dag Ejstejn Endše (Dag Oistein Endsjo, rođen 1968. godine), profesor na Univerzitetu u Bergenu u Norveškoj. Izučava religije, poglavito starogrčku i rano hrišćanstvo. Objavio više studija: Kada pol dojadi (sa Helgeom Svareom, 2001), Praiskonski predeli, mirotočiva tela (2008), Grčka verovanja u vaskrsenje i uspešnost hrišćanstva (2009) i druge.

Prevod: Sofija Vukovic

Broj strana: 400

Biblioteka: Supplementa allographica

Cena: 1430,00

30% popusta za direktno naručivanje


 

 
   

Cvetan Todorov

STRAH OD VARVARA

"Varvarin uopšte nije onaj ko veruje da postoji varvarstvo, varvarin je onaj ko veruje da neka populacija ili neko biće ne pripadaju potpuno ljudskom rodu i da zaslužuju tretman kakav bi on odlučno odbio da se primeni na njega...  Nijedna kultura nije sama po sebi varvarska, nijedan narod nije konačno civilizovan; svi mogu postati bilo jedni bilo drugi. To je svojstvo ljudske vrste.“

Cvetan Todorov

Cvetan Todorov (1939-), francusko-bugarski književni istoričar i teoretičar. Autor je preko 20 knjiga iz oblasti književne istorije i teorije, filozofije, sociologije i antropologije. Bio je gostujući profesor na najprestižnijim američkim univerzitetima (poput Jejla i Harvarda) i dobitnik je više uglednih nagrada za svoja dela. Kod nas je poznat prevashodno po delima Uvod u fantastičnu književnost, Simbolizam i tumačenje, Mi i drugi: francuska misao o ljudskoj raznolikosti, Nesavršeni vrt: humanistička misao u Francuskoj i Poetika.

Knjiga Strah od varvara je jedno od njegovih poslednjih dela. Posvećeno je društvenim i kulturnim nesporazumima koji, možda kao nikada ranije, izazivaju globalnu političku nestabilnost. Todorovljevi argumenti u ovoj knjizi su uverljivi, a njegovi uvidi su izuzetno pronicljivi i, pre svega, dobronamerni.

Prevod: Jelena Stakic

Broj strana: 270

Biblioteka: Supplementa allographica

Cena: 1300,00

30% popusta za direktno naručivanje


 

 
   

Mišel Fuko

TEHNOLOGIJE SOPSTVA

Spisi o poznoj antici i ranom hrišćanstvu

Priredio: Dejan Aničić

Od kraja 1970-ih godina, pa sve do svoje  smrti 1984. godine, Mišel Fuko se posvetio izučavanju grčkih, rimskih i ranohrišćanskih spisa, nameravajući da napiše jednu istoriju seksualnosti, koja za njega nije bila nikakva istorija seksualnih praksi već genealogija konstituisanja subjekta želje i eksplikacija modusa njegovog konstituisanja u osvit zapadne kulture. Iz tih proučavanja nastali su drugi i treći tom Istorije seksualnosti (Korišćenje ljubavnih uživanja i Staranje o sebi: oba toma objavljena su 1984. godine), kao i ciklusi predavanja na Kolež de Fransu: "Vladanje živima“ 1979-1980. (kurs posvećen procedurama ispitivanja duša i priznanju, ispovesti i pokajanju u prvobitnom hrišćanstvu); "Subjektivnost i istina“ 1980-1981. (kurs koji tematizuje umeća i estetike življenja kod filozofa, moralista i lekara u razdoblju od 1. veka p.n.e. do 2. veka n.e., kao i načine na koje se subjekt, u različitim trenucima i u različitim institucionalnim kontekstima, uspostavljao kao objekt moguće - poželjne i, čak, neophodne - spoznaje); "Hermeneutika sopstva“ 1981-1982. (kurs o staranju o sebi: "treba za sebe biti, i to čitavog života, sopstveni objekt“), i poslednji "Vladanje sobom i drugima“ 1982-1983. (kurs o slobodnom, otvorenom, apsolutno iskrenom govoru (parrhesía) u kontekstu antičke filozofije i hrišćanskog preispitivanja duše). U tom periodu Fuko je držao, naročito u SAD, i brojna predavanja o sličnim temama a pisao je i članke iz te oblasti. Zbornik Tehnologije sopstva. Spisi o poznoj antici i ranom hrišćanstvu sadrži neke od tih radova, među kojima je i jedan broj onih koje je Fuko nameravao da uvrsti u knjigu Ispovest ploti, nikad dovršeni četvrti tom Istorije seksualnosti.

 

"Čini mi se, shodno nekim sugestijama Jirgena Habermasa, da se mogu razlikovati tri glavna tipa tehnika: tehnike koje dopuštaju nekome da proizvodi, transformiše, manipuliše stvarima; tehnike koje nekome dopuštaju da koristi sistem znakova i, konačno, tehnike koje nekome dopuštaju da određuje ponašanje pojedinaca, da nameće izvesne ciljeve i svrhe. Ukratko: tehnike proizvodnje, tehnike označavanja ili komunikacije i tehnike dominacije. Međutim, vremenom sam sve više postajao svestan da u svim društvima postoji još jedan tip tehnika: to su tehnike koje dopuštaju pojedincima da vlastitim sredstvima vrše izvestan broj operacija na vlastitom telu, dušama, na sopstvenim mislima, u svom ponašanju kako bi sebe preobražavali i menjali i time dostigli izvesno stanje savršenstva, sreće, čistote, natprirodne moći. Nazovimo te tehnike "tehnologijama sopstva“. Ako hoćete da analizirate genealogiju subjekta u zapadnoj civilizaciji, onda morate uzeti u obzir ne samo tehnike dominacije već i tehnike sopstva.“

Mišel Fuko

 

"Istorija seksualnosti izlaže istoriju geneze svesti, "subjekta“ kao svesti o sebi kao subjektu koji želi. Nesrećna svest: "staranje o sebi“ pre svega je etičko staranje koje se izgradilo još u starome veku oko "glavnog“ - zašto? - problema seksualnosti i koje se ostvarilo sa hrišćanstvom. Seks je proizvod jedne istorije tokom koje je telo, i protiv svoje volje, izdeljeno izopačenom spoznajom sebe koju mu pruža normalizatorski diskurs: histerija, onanizam, fetišizam i coitus interruptus (prekinuti snošaj) četiri su tipične figure vladavine političke norme nad intimnošću tela. Subjektivnost je ćerka ispovednika.... Taj subjekt, kog je stara filozofija smeštala u početak, proizvod je potčinjavanja; rođen je, kao i seksualnost, iz interiorizacije - prihvaćenih ili prekoračenih - granica čiju je genezu opisala istorija disciplina.“

Pjer Burdije

 

 

Prevodi: Vedrana Veličković, Andrija Filipović, Olja Petronić i Dejan Aničić

Redaktura prevoda: Darko Todorović

Broj strana: 140

ISBN 978-86-85941-99-3

Karpos 2014

Format: 13 x 20 cm

Biblioteka: Supplementa allographica

Cena: 990,00

20% popusta za direktno naručivanje


 

 

Marsel Prust

PROTIV SENT-BEVA

Krajem jeseni 1908, Prust se vraća iscrpljen iz Kabura. Dosta je vremena prošlo otkako je odustao od svog dela. Koristeći slobodno vreme koje mu pruža bolest, počinje da sastavlja članak za Figaro: "Protiv Sent-Beva“. Šest meseci kasnije, članak je prerastao u esej od trista strana. Slobodno razgovarajući s majkom, autor razmišljanje o Sent-Bevu, uticajnom francuskom književnom kritičaru, prepliće sa sopstvenim uspomenama, portretima prijatelja i čitalačkim utiscima. Tu je zamak Germantovih, tu su gospodin De Kersi i gospođa De Kardajak, veliki čitaoci Balzaka, ali koji veoma podsećaju na Šarlisa i Žilbertu. Prust je tada, i ne znajući, oslobodio svoju genijalnost.

Prust nije želeo da roman bude sačinjen od ideja. Sve analize koje je izbacio iz Traganja za izgubljenim vremenom pročitaćemo ovde. One potvrđuju ono što smo sami već pomišljali: Prust, najveći romanopisac svog doba, mogao bi da bude i najveći kritičar vremena u kome je živeo.

Prevod sa francuskog: Bojan Savic Ostojic

Redaktura prevoda: Goran Bojović

Broj strana: 258

ISBN 978-86-85941-98-6

Karpos 2014

Format: 13 x 20 cm

Biblioteka: Supplementa allographica

Cena: 1650,00

30% popusta za direktno naručivanje


 

 
   

Nakon tri decenije: Mišel Fuko (1926-1984)

Četvrtak 4. decembar - 18h
Francuski institut, Knez Mihailova 31, Beograd

Predstavljanje dve knjige o Mišelu Fukou

Povodom trideset godina od smrti Mišela Fukoa, dve izdavačke kuće iz Srbije objavile su dve knjige: "Biografiju Mišela Fukoa", koju je napisao Didije Eribon, prevela Jelena Stakić a objavio Karpos, i "Fuko kao mislilac i kao čovek", koju je napisao Pol Ven, prevela Olja Petronić a objavio Mediterran Publishing.

Učestvuju: Adriana Zaharijević (Institut za filotofiju i društvenu teoriju), Teofil Pančić (nedeljknik Vreme), Dušan Marinković (Mediterran Publishing) i Dejan Aničić (Karpos).

Kad se pojavila 1989, pet godina nakon Fukoove smrti, ova biografija je internacionalno pozdravljena kao događaj. Istražujući neobjavljene arhive, Didije Eribon je majstorski dočarao hiljadu poznatih i nepoznatih lica jednog filozofa čije se čitavo delo može čitati kao pobuna protiv nasilja normi i "normalnosti". Eribon je, osetivši jedinstvenost ovog zagonetnog čoveka, smeštao njegovu strastveno kritičku misao u različite epohe, prikazujući je u njehim najraznolikijim dimenzijama - filozofskoj, političkoj, seksualnoj - kako bi sveobuhvatno oslikao francuski intelektualni život u drugoj polovini XX veka..

"Ne, Fuko nije bio strukturalistički mislilac, ne, ne pripada ni izvesnom 'duhu 1968'; nije bio ni relativista, istoricista, niti je u svemu pronalazio miris ideologije. On je, po sopstvenom priznanju, bio skeptički mislilac, koji je verovao samo u istinitost činjenica, bezbrojnih istorijskih činjenica koje ispunjavaju sve stranice njegovih knjiga, a nikada u istinitost opštih ideja, što je retkost u ovom veku. Jer nije prihvatao nikakva transcendentna načela kao temelj istine. No, zbog toga nije bio nihilista: uviđao je postojanje ljudske slobode (ta reč se može pročitati u njegovim tekstovima) i nije mislio da je, čak i kad je postavljen kao učenje o "raščaravanju", gubitak svakog metafizičkog ili religijskog utemeljenja ikada sprečio tu slobodu da ima ubeđenja, nade, negodovanja, pobune, već je smatrao pogrešnim i bespotrebnim da se prepire o svojim borbama, da raspravlja o svojim negodovanjima, da uopštava... ." (Paul Veyne)

Na srpskom. Ulaz slobodan.

  
   

MALI DŽEPNI PANTEON

Alen Badiju

Tekstualni "Panteon" Alena Badijua je drugačiji manifest za filozofiju. U njemu su skupljeni omaži preminulim francuskim filozofima 20. veka, koji su nastali različitim povodima tokom poslednjih trideset godina. Badiju u tim portretima ne opisuje samo intelektualni odnos koji je imao sa nasleđem preminulih filozofa, već mu je stalo i do isticanja filozofskih visina koje je njihova misao dosegla, čime implicitno kritikuje savremenu filozofsku scenu u Francuskoj. "Međutim, srećan sam što ovde mogu da kažem", piše Badiju, "da, suočen s onim što nas danas teraju da gutamo, ja svih četrnaestoro pokojnih filozofa ... volim. Da, ja ih volim".

Alen Badiju (Alain Badiou, 1937-) je predavao filozofiju na pariskoj École Normale Supérieure. U filozofskim krugovima je postao poznat po delima Etika (1993) i Biće i događaj (1988). Poslednjih godina proslavio se kao kritičar kapitalizma i analitičar savremenih političkih događaja. Kod nas su mu nedavno objavljene knjige Buđenje istorije (2013) i O mračnom slomu (2013).

Prevod: Svetlana Vasilić
Biblioteka: Alografije
Broj strana: 186
Cena: 990,00 din.
20% popusta za direktno naručivanje


 

 
   

POSTDEMOKRATIJA
Kolin Krauč


Kolin Krauč tvrdi da su pad društvenih klasa koje su omogućile stvaranje aktivne politike sa uporištem u širim slojevima i uspon globalnog kapitalizma doveli do stvaranja samozadovoljne političke klase kojoj je prevashodno stalo da izlazi u susret poslovnim interesima klase bogatih, nego da sprovodi političke programe koji se bave rešenjem problema običnih ljudi. On pokazuje da politika u osvit XXI veka, u izvesnom smislu nalikuje onoj s kraja XIX veka, kada je politika predstavljala igru koja se odvijala među elitom. Krauč, međutim, ukazuje i na to da je iskustvo XX veka i dalje prisutno i da nas podseća na mogućnosti oživljavanje demokratskog angažmana.

Postdemokratija odbacuje tvrdnje da su savremena napredna društva najbolja od svih dosadašnjih demokratskih svetova. U našim političkim sistemima demokratske insitucije uistinu i dalje formalno postoje, ali građani i političari u njih odavno ne udahnjuju život. Pojam postdemokratija je ubrzo nakon objavljivanja ove kratke studije, postao nezaobilazan u raspravi o zasićenosti politikom, razgrađivanju socijalne države i privatizaciji. Knjiga je imala izuzetan uspeh u Britaniji i kontinentalnoj Evropi, i jedno je od najprevođenijih dela savremene političke teorije.

Kolin Krauč (Colin Crauch, 1944-) je britanski politikolog i sociolog. Bio je profesor na London School of Economics, na univerzitetima u Oksfordu i Vorviku (Engleska). Objavio je više naučnih članaka i monografija. U poslednja dela mu spadaju: The Strange Non-death of Neo-liberalism (2011) i Making Capitalism Fit for Society (2013).

Prevod: MIlana Đurašinov
Biblioteka: Alografije
Broj strana: 165
Cena: 880, 00 din


 

 
   

UTOPIJA UMETNOSTI
Milorad Belančić

Nije dovoljno simboličko ubistvo oca, potrebno je i simboličko samoubistvo da bi se moglo biti umetnik (ili: odmetnik). U najvećoj blizini umetnosti bićemo tek onda kad se (simbolički) udaljimo od svega, i na prvom mestu od nas samih. Ako neko želi da bude artist, onda on ne sme nipošto "biti svoj". Potrebno je radikalno distanciranje od svega "svog", pa ako treba i od sopstvenih organa! Nisu li zato Arto i Delez insistirali na telu bez organa?!


Milorad Belančić je rođen je u Zagrebu 1943. godine. Školovao se u Beogradu, gde je 1970. godine na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju. Bio je predsednik Filozofskog društva srbije i urednik časopisa Theoria. Jedan je od osnivača Filozofsko-književne škole u Kruševcu. Radio je kao urednik u III programu Radio Beograda. Objavio je niz knjiga. www.miloradbelancic.com

Broj strana: 239
Cena: 990,00 dinara


 

 
   

KO JE POJEDINAC?

Genealoško propitivanje ideje građanina

Adriana Zaharijević

 

Pitanje ko je pojedinac nagoveštava izvestan paradoks ili višak. Individua je, razume se, svako ili niko određen. Ali, da li je zbilja tako? Da li je pojedinac samo maska ili plašt koji prijanja uz svakoga? Knjiga Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina nastoji da ponudi odgovor na ovo pitanje, dovodeći ga u vezu s nastankom institucije građanstva. Ona se vraća u engleski XIX vek, da bi razumela sadašnje doba, doba globalnog povratka na moć upravljanja sobom. Zbog toga je u njenom središtu pojedinac kojem se takva moć priznaje i koji na temelju te moći zavređuje ime građanina. Ko je pojedinac? želi da otvori prostor za razumevanje istorijskih granica unutar kojih, kao građani i građanke, danas mislimo političko, odnosno unutar kojih mislimo o sebi kao o politički mogućim bićima.


Adriana Zaharijević (Beograd, 1978), Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Objavila je preko trideset tekstova iz oblasti političke filozofije i feminističke teorije u domaćim i stranim publikacijama. Autorka je knjige Postajanje ženom (RŽF, 2010) i priređivačica knjige Neko je rekao feminizam? (2007, 2008, 2012)

Broj strana: 333
Cena: 1240,00 dinara

30% popusta za direktno naručivanje

 


 

 

 
   

SLUČAJ EDUARD AJNŠTAJN

Loran Seksik

 

"Moj sin je jedini problem koji ostaje bez rešenja“, piše Albert Ajnštajn iz egzila. Eduard ima dvadeset godina početkom 30-ih godina kad ga njegova majka, Mileva, odvodi u duševnu bolnicu u Cirihu. Ajnštajnov sin okončaće život među ludacima, napušten od svih, u najvećoj bedi.

Tri sudbine ukrštaju se u ovom romanu, čija je pozadina tragedija veka i epopeja jednog genija. Loran Seksik  razotkriva intimnu dramu u kojoj odzvanjaju bol jedne majke, slabosti velikih ljudi i glas zaboravljenog sina.

Loran Seksik (Laurent Seksik) je rođen 1962. u Nici. Autor je šest romana, a u Francuskoj se proslavio romanom Poslednji dani Štefana Cvajga koji je preveden na petnaest jezika. Njegov poslednji roman Slučaj Eduard Ajnštajn bio je 2013. u užem izboru za književnu nagradu Gonkur, a sam roman je mesecima bio najprodavanija knjiga u Francuskoj.

Prevod: Jelena Stakić

Broj strana: 247

Format: 11 x 18 cm

Biblioteka: Polyphonia

Cena: 990,00din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Politika)>>>


 

 
   

NIČE I MODERNA

Trond Berg Eriksen

 

Voz je izleteo iz šina. Lokomotiva u naletu ruši fasadu zgrade. Grupica prolaznika začuđeno posmatra tu katastrofu. Odjek treska još im tutnji u ušima.

Slika je zaista prikladna za korice jedne knjige o Ničeu, jer je "Niče“ sinonim preobražaja, izletanja iz šina, izletanja čiji smo i danas začuđeni svedoci. Niče je metafizičkoj i verskoj tradiciji postavio čitav niz suštinskih pitanja na koja mu one nisu mogle dati odgovor. Kod njega nećemo naići na pokorno divljenje svim temeljima modernog sveta: nauci, intelektu, istini i razvitku.

Umetnost, telo, iluzije i neposrednost jesu strane kompasa koje, prema Ničeu, određuju čovekov životni prostor. Ti aspekti njegovog dela okosnica su ove knjige i čine ga često nepriznatim ili prećutanim rodonačelnikom različitih škola mišljenja u novijoj filozofiji ne samo u Nemačkoj i Francuskoj, već i u ostatku Evrope.

Niče i moderna je obuhvatan prikaz Ničeovog dela, njegove recepcije i uticaja na modernu misao. Trond Berg Eriksen pokazuje kako su se ključne ličnosti najznačajnijih duhovnih tokova dvadesetog veka (Tomas Man, Hese, Muzil, Vitgenštajn, Hajdeger, Bodrijar, Fuko.) morale odnositi prema Ničeu budući da su postavljale isto suštinsko pitanje: u čemu se ogleda moderna i zašto modernost izleće iz šina?

 

Trond Berg Eriksen (rođ. 1945.) je profesor istorije ideja na Univerzitetu u Oslu. Napisao je čitav niz studija i monografija iz oblasti istorije filozofije, književnosti i istorije kulture. Njegovo najnovije delo je monumentalna biografija Serena Kjerkegora. Dosad je kod nas prevedena i Berg Eriksenova knjiga Šta je istorija ideja? (Karpos, 2013).

Prevod: Jelena Loma

Broj strana: 420

Format: 13 x 20 cm

Biblioteka: Supplementa allographica

Cena: 1980,00 din.

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

MIŠEL FUKO

Biografija

Didije Eribon

Kad se pojavila 1989, pet godina nakon Fukoove smrti, ova biografija je internacionalno pozdravljena kao događaj. Istražujući neobjavljene arhive, Didije Eribon je majstorski dočarao hiljadu poznatih i nepoznatih lica jednog filozofa čije se čitavo delo može čitati kao pobuna protiv nasilja normi i "normalnosti". Eribon je, osetivši jedinstvenost ovog zagonetnog čoveka, smeštao njegovu strastveno kritičku misao u različite epohe, prikazujući je u njenim najraznolikijim dimenzijama - filozofskoj, političkoj, seksualnoj - kako bi sveobuhvatno oslikao francuski intelektualni život u drugoj polovini 20. veka.

Novo izdanje biografije iz 2011, u celini prerađeno, znatno je uvećano mnogobrojim detaljima koji se tiču Fukoovih - kako pozitivnih tako i negativnih - veza sa Žoržom Dimezilom, Lujem Altiserom, Žakom Deridom, Pjerom Burdijeom, Žilom Delezom, Žakom Lakanom, Sartrom, Levi-Strosom i drugim njegovim važnim savremenicima iz francuskog intelektualnog, kulturnog i političkog života.

Šta je filozofska egzistencija? Kako se neki teorijski stav uklapa u življeno iskustvo? To su pitanja koja ovo delo namerava iznova da postavi kako bi Fukoovom stavu i njegovom nasleđu vratilo njihovu radikalnost. U tom smislu ova biografija posvećuje veliku pažnju i Fukoovom neumornom političkom angažmanu, onom aspektu njegovog života koji je srpskom čitaocu možda i najmanje poznat.

Didije Eribon (rođen 1953. g.) je profesor na Fakultetu za filozofiju, humanističke i društvene nauke Univerziteta u Amijenu. Autor je mnogobrojnih zapaženih knjiga i studija, poput Moral manjinskog (2001) i Povratak u Rems (2009); kod nas je prevashodno poznat po knjizi Izbliza i izdaleka - razgovoru sa Klodom Levi-Strosom o njegovom životu i delu.

Prevod: Jelena Stakić

Broj strana: 505

Cena: 2750,00 din.

40% popusta (1650,00 din.) za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

Žan Kokto

BELA KNJIGA 

Žan Kokto u svom kratkom romanu Bela knjiga opisuje burno sazrevanje anonimnog mladića. Otkrivajući bogatstvo i raznovrsnost međuljudskih odnosa, sve više biva svestan njihove kompleksnosti, koje ga plaše. Vlastiti i tuđi postupci i izbori ga zbunjuju, i u potrazi za sigurnošću čak donosi odluku da ode u manastir. Međutim, ubrzo shvata da nije u stanju da savlada vitalizam u sebi...

Prevod: Mirjana Đurišić

Karpos, 2014
Broširani povez
latinica, 18 cm, 74 str.
ISBN: 978-86-6435-001-3

Cena: 590 dinara

20% POPUSTA ZA DIREKTNO NARUČIVANJE


 
   

Bruno Snel

OTKRIVANJE DUHA U GRČKOJ FILOZOFIJI I KNJIŽEVNOSTI

 

Evropska misao počinje sa Grcima. Nauka, književnost, etika, filozofija - sve one imaju svoje korene u izvanrednoj civilizaciji koja je cvetala na severoistočnim obalama Sredozemnog mora. Rađanje mišljenja kod Grka nije ništa drugo do revolucija. Grci nisu samo mapirali nove misaone oblasti, oni su i doslovno stvorili ideju o čoveku kao razumnom biću - do tada nepoznata zamisao odlučujuće je uticala na potonju evoluciju evropske misli.

Bruno Snel (Bruno Snell, 1896-1986), nemački klasični filolog, prati rađanje racionalnog pogleda na ljudsku prirodu dokumentovano u književnosti Grka, u epskoj i lirskoj poeziji, i u dramama. Svako poglavlje knjige opisuje neki od ključnih stupnjeva u intelektualnoj evoluciji grčkog sveta, govoreći o homerskom viđenju čoveka, rađanju pojedinca u ranoj grčkoj lirici, mitu i stvarnosti u grčkoj tragediji, grčkoj etici, usponu nauke itd.

Baveći se iscrpno delima Homera, Pindara, Arhiloha, Aristofana, Sapfo, Heraklita, grčkih tragičara, Parmenida, Kalimaha i drugim piscima i misliocima, Snel pokazuje kako su homerski mitovi pružili osnov za intelektualnu građevinu Grka. Pojam univerzalnosti u grčkoj tragediji proširen je u filozofiji, a postepeno razvijanje ideje duha, duše i uma poslužilo je kao temelj za filozofiju, nauku, etiku i konačno - religiju.

Otkrivanje duha se smatra ne samo klasičnim i izuzetno uticajnim delom grecistike (prevedeno na sve veće evropske jezike), nego i ključnim tekstom za razumevanje arhetipova zapadnog mišljenja i istorije ideja. Na pitanje kako je došlo do toga da mislimo na način na koji mislimo - Snelova učena studija s briljantim uvidima može da posluži kao odgovor.

Prevod: Sonja Vasiljević

Broširani povez
latinica
21 cm, 354 str.
ISBN: 978-86-6435-002-0

Godina: 2014

Cena:  1980 dinara


 

 
   

IZ SNA KA ČEMU?
Neka mesta lakanovske psihoanalize

Ištvan Kaić

Pošto je u ovoj knjizi reč o filozofskom pristupu Žaku Lakanu i njegovoj verziji Frojdove psihoanalize, razumljivo bi bilo da je, ako smo laici, čitamo s priličnim poteškoćama u pogledu razumevanja. Ali, uz Frojda i Lakana, tu je kao nepresušni izvor živopisnih, duhovitih i provokativnih, mada zbog toga ne manje delotvornih i ubedljivih paradigmi, paradoksa i ilustracija slovenački glagoljivi mislilac Slavoj Žižek - pa ćemo biti maltene razočarani, budući da je Kaićeva knjiga pitkija nego što smo strepeli i čitamo je bez veće muke u njenoj inteligentnoj razigranosti i kritičkoj invenciji.


Kad neko, u dobrom društvu sa Žižekom i u duhu sa njim, dovoljno i nesebično zaposedne analitičku teoriju i građu i prodre u psihoanalitičko interpretiranje, prepoznajući njegove prilike i granice, otvaraju mu se svakojaki vidici za razmatranje temeljnih pojmova tog osvojenog znanja i njihovih implikacija u rečima i delima, kako u akademskoj i kreativnoj tako i u popularnoj kulturi. Stoga je ova knjiga bogata vidicima, a njen autor ne odvraća pogled od njih. Vodi produktivan dijalog. Otkriva skriveno, nevidljivo prevodi u vidljivo. Saznajemo povremeno i ono što ne bismo želeli da znamo u našim javama, snovima, košmarima. Šta je u njima? Ima li u njima dovoljno mesta da išta bude u njima? Mesta za nas, za naše rođenje? Istovremeno, Kaić nam nagoveštava i šta bi moglo biti s one strane njih, tamo gde više nije izvesno da li boravimo u kosmosu ili haosu, da smo u zamci ili smo sami zamka. Kako god bilo, kad smo zahvaćeni neizvesnostima, dobro će nam pasti čitanje ove knjige. Možda nam neće pomoći da stvari učinimo izvesnijim, ali će barem neizvesnosti biti produbljenije, pa otuda i podsticajnije. A tamo, kaže pesnik, gde je opasnost, raste i ono spasonosno, makar u snu.

Jovica Aćin


POKLON KNJIGA NA BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA UZ KNJIGE "LAKAN" I "KAKO ČITATI LAKANA"

 


 

 
   

KORIDON

Andre Žid

Četiri sokratska dijaloga sa Koridonom - doktorom za dušu - nisu ni ispovest, ni pamflet, ni pregled seksualnih praksa i iskustava, već ogled kojim se rasvetljava delikatna tema uranizma - ogled koji želi "da bude iskren, a ne ciničan, i prirodan na jednostavan način“. Oslanjajući se na Montenja, Paskala, Spinozu, i pre svega na antičku Grčku, Žid piše o ljubavi "koja ne sme da izgovori svoje ime“, ali ne ispisuje njenu jednostranu apologiju. Strah od "sokratske ljubavi“ je strah od raspada društvenog poretka, a upravo na primeru stare Grčke je očito da su ti strahovi neopravdani i iracionalni, i da su kao takvi jedino pogodni za manipulaciju od strane raznih vrsta društvene i političke moći. Životna radost koja, iznad svega, isijava iz ovog teksta jedan je od najjačih autorovih argumenata.

Koridon se po prvi put pojavio 1911. (u samo 11 primeraka), a u celosti je objavljen 1924. Iako mu je donelo mnogo neprijatnosti, Žid je ga je smatrao svojim najvažnijim delom.

Andre Žid (André Gide 1869-1951), francuski pisac i dobitnik Nobelove nagrade 1947. Poznat je po brojnim romanima (Podrumi Vatikana, Kovači lažnog novca, Imoralist), ali i po putopisima (iz Sovjetskog Saveza, Konga), esejima, dramama, pesmama i autobiografiskim delima. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. veka.

Prevod: Olja Petronić

Broj strana: 163

Cena: 990,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

TOMAS HILAN ERIKSEN

Šta je socijalna antropologija?

Zadatak socijalne antropologije je da zaprepasti. Svet je i bogatiji i složeniji nego što obično mislimo. Šta je socijalna antropologija? norveškog socijalnog antropologa Tomasa Hilana Eriksena pokazuje kako ova nauka proizvodi znanje o kulturnoj raznolikosti. Kroz autorovu angažovanu prezentaciju metoda i teorijskih perspektiva stičemo uzbudljiv utisak o tome kako antropolozi istražuju, upoređuju i razumeju mnogostruke izraze ljudskog ponašanja.

Tomas Hilan Eriksen (rođ. 1962. god.) je profesor socijalne antropologije na Univerzitetu u Oslu. Izvan Norveške je prevashodno poznat po Istoriji antropologije (2001), koju je napisao zajedno sa antropologom Finom Nilsenom. U prevodu na srpski su mu objavljena dela Tiranija trenutka (2003) i Etnicitet i nacionalizam (2004) u ediciji XX vek. Dobitnik je više naučnih priznanja, kao što je ugledna Nagrada za popularizaciju naučnog rada Naučnog saveta Norveške 2002. godine.

Prevod: Sofija Vuković

Broj strana: 191

Cena: 880,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

JAN ULUF RUSENKVIST

Vizantijska književnost:

od 6. veka  do pada Carigrada 1453.

Za razliku od vizantijske istorije ili umetnosti, vizantijska književnost i dalje privlači malu pažnju učene javnosti i ostaje uglavnom nepoznata van uskih krugova specijalista. Pisci poput Prokopija, Konstantina Porfirogenita, Mihaila Psela ili Ane Komnine poznati su doduše, ali uglavnom samo po imenu. Razlog za to nisu samo retki ili nepostojeći prevodi dela vizantijskih književnika na moderne jezike, nego i činjenica da nije postojao nijedan pregled vizantijske književnosti koji je bio namenjen široj obrazovanoj publici. Postojeći pregledi i priručnici, obimni i pisani gotovo isključivo na nemačkom, namenjeni su istraživačima i stručnjacima i objavljivani su u retkim, teško dostupnim, i često skupim naučnim edicijama.  Vizantijska književnost: od 6. veka  do pada Carigrada 1453, švedskog vizantinologa Jana Ulufa Rusenkvista, ima za cilj da popuni tu neobičnu prazninu. Najvažniji autori i tekstovi u njegovom delu se ne predstavljaju u okviru zasebnih žanrova, nego hronološki, a svakom periodu prethodi opis kulturno-istorijskog konteksta u kom su dela nastala. Vizantijsku književnost odlikuju brojni žanrovi i autor posvećuje podjednaku pažnju hronografiji, pesništvu, hagiografiji, romanu, epistolografiji... Dragocenost knjige čine i bibliografske reference kako na izdanja grčkih tekstova tako i na njihove prevode na moderne jezike, a valja pomenuti i priključeni glosar, ilustracije, geografske karte i hronologije.

Jan Uluf Rusenkvist (Jan Olof Rosenqvist, 1944-) je donedavno bio profesor Vizantijskih studija na Univerzitetu u Upsali (Švedska). Autor je brojnih naučnih članaka i više monografija (poglavito o vizantijskoj filologiji i hagiografiji). Do 2010. godine je bio urednik ugledne serije naučnih publikacija Studia Byzantina Upsaliensia. Delo Vizantijska književnost: od 6. veka  do pada Carigrada 1453. je odmah po objavljivanju na švedskom (2003) objavljeno i u prevodu na nemački i novogrčki.

Prevod: Dejan Kuprešanin

Broj strana: 290

Cena: 1980,00 din.

1300,00 din. za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

KARL MARKS

Biografija

Rolf Hosfeld

Bauk kruži Evropom: dvadeset godina nakon sloma komunizma i usred krize kapitalizma, ideje Karla Marksa su delom ponovo en vogue. Mnogi se rado pozivaju na starog velikana iz Trira, a  da zapravo najčešće uopšte ne poznaju Marksa i njegovo stvaralaštvo. Rolf Hosfeld baca nov, otvoren i kritički pogled na nemiran život Karla Marksa. Iz biografije protivrečnog političara i revolucionara on izvodi zaključke o njegovom delu - o njegovim zabludama i pogrešnim procenama, kao i o pionirskim idejama. Hosfeld prikazuje Marksov život između Trira i Londona i istovremeno otvara vrata njegovoj misli, koja se ubraja među najuticajnije u intelektualnoj istoriji.

Rolf Hosfeld je rođen 1948. godine, studirao je istoriju i filozofiju u Berlinu i Frankfurtu. Radi kao docent, lektor, urednik, odgovorni urednik feljtona u nedeljniku Die Woche, filmski i televizijski reditelj kao i glavni urednik edicije Kulturverführer. Napisao je brojna dela sa temama iz istorije kulture i savremene istorije. Za biografiju Karla Marksa, koja je ubrzo prevedena na više jezika (engleski, ho-landski, češki), dobio je nagradu nemačke Fondacije Fridrih-Ebert za Političku knjigu 2010. godine. Živi u blizini Potsdama.

Prevod: Mirjana Avramović

Broj strana: 221

Cena: 1870,00 din.

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

EHO GRČKE

Idit Hamilton

"Atinjanima, dok su vodili žestok megdan sa Filipom Makedonskim, iznenada je stigao glasnik sa njegovim pismima koja im je ponudio. Otvorili su sva, osim onih upućenih njegovoj ženi koja su mu vratili neotpečaćena. ’Uljudnost i plemenitost istinske veličine’, primećuje Plutarh.“

U naše doba sveopšteg elektronskog nadziranja i špijuniranja "uljudnost i plemenitost“ Atinjana iz 4. veka pre nove ere zaslužuju još veće divljenje nego u Plutarhovo vreme. Delo Eho Grčke Idit Hamilton podseća upravo na mnoge etičke vrline u staroj Grčkoj, na domete i duhovna stremljenja u njenoj kulturi, koje ne bi valjalo ni danas zaboraviti. U nizu eseja, pitko pisanih, posvećenih prevashodno Atinjanima 4. veka pre nove ere (Platonu, Isokratu, Aristotelu, Demostenu, Menandru) ili ličnostima kao što su Aleksandar Makedonski i Plutarh, Idit Hamilton, pored toga što suvereno potcrtava važnost antičke civilizacije i njenog poznavanja, uspeva čak i da u čitaocu podstakne radost pri susretu s njom.

Idit Hamilton (1867-1963) je američka klasična filološkinja, koja se proslavila brojnim knjigama o starogrčkoj i, manjim delom, o rimskoj kulturi, kojima je uspevala decenijama da na engleskom govornom području oživljava interesovanje za njih. Iako su njena mnoga viđenja i tumačenja danas u nauci gotovo potpuno napuštena, te retko ko veruje u apsolutno grčko čudo, odnosno u tumačenje starogrčke kulture koja se rađa ex nihilo i sasvim različita od drugih njoj savremenih civilizacija, dela Idit Hamilton obiluju vrednim uvidima, obogaćena su zanimljivim navodima i podacima, kao i prijatnim pripovedačkim stilom. Na srpski joj je prevedena i knjiga Grčki put (Karpos, 2013).

Prevod: Sonja Vasiljević

Broj strana: 143

Cena: 990,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

SUTRA JE VEĆ BILO

Gi Helminger

Troma Luiza sanja na sofi o putovanju na Novi Zeland; njenom suprugu Felceru, taksisti koleričnog temperamenta, omiljene mušterije su pet ofucanih platnenih žirafa. Njihov brak bi se mogao nazvati donekle srećnim. Čežnje plutaju u daljini, svakodnevica se tvrdokorno drži za ovde i sada i tiha neprijatnost se provlačikroz zajednički život. Nepoznati muškarac sedi prisno sa Luizom na sofi. Nakon vožnje u Felcerovom taksiju on nestaje.

Sa ovim običnim, mladim parom u središtu, Gi Helminger stvara društvenu panoramu koja seže do posleratnog doba: način na koji su Luizini i Felcerovi roditelji izgradili svoje egzistencije u Kelnu pedesetih godina, njihova sreća, njihovi neuspesi, sve to utiče na sledeću generaciju i obeležava je sve do simpatičnih navika ili uznemirujuće ćudljivosti.

Gi Helminger sve epizode romana tka u gustu mrežu do trenutka kada Felceru i Luizi preti porodična tragedija koja zaustavlja uobičajeni tok stvari: Sutra je već bilo.

"Helminger je ‘crni humorista’, oštroumni poznavalac ljudi, koreograf jezika, literarni umetnik pokreta...“

Elmar Krekeler, Literarische Welt

 

 

Gi Helminger je rođen 1963. u Luksemburgu, a od 1985. godine živi u Kelnu, gde je studirao germanistiku i filozofiju. Piše pripovetke, romane i radio-drame. U prevodu na srpski mu je objavljen roman Novi Brazil 2010. godine.

Prevod: Meral Tarar-Tutuš

Broj strana: 329

Cena: 990,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

MITOLOGIJE

Rolan Bart

Okosnicu Bartovog dela Mitologije, koje se prvi put pojavilo 1957. godine, čine kratki tekstovi koji su objavljivani u časopisu Les Lettres Nouvelles od 1954. do 1956. Godinu dana kasnije, Bart će im pridružiti opsežan teorijski esej Mit danas. Eseji u Mitologijama spadaju među Bartove najzabavnije i najšarmantnije tekstove, a ujedno važe i za jedan od najznačajnijih doprinosa tumačenju medija, popularne kulture, malograđanskog ukusa i ideologije u 20. veku.

U esejima Bart analizira niz najrazličitijih svakodnevnih tema - od filma, Tur de Fransa, preko novog modela Citroenovog automobila i vina, pa sve do recepata u ženskim časopisima i reklama za deterdžente. U njima Bart daje pronicljivu kritiku ideologizovane "masovne" kulture kao i semiološku analizu njenog jezika, a u Mitu danas analizira transformaciju istorije u prirodu kroz "naturalizaciju istorije" i znatno pre Luja Altisera artikuliše interpelacijski karakter mita, odnosno ideologije.

"Mitologije ilustruju svu onu predivnu plodnost Bartovog neprekidnog interesovanja za smisao (ili, kako bi on to rekao, "značenje") praktično svega što ga je okruživalo... Za Barta, ono što je zajedničko rečima i predmetima jeste strukturisana sposobnost da nešto saopštavaju: istovremeno, reči i predmeti, budući da su znakovi, uvek su varljivi time što izgledaju prirodno onome ko ih troši, kao da je ono što saopštavaju večno, istinito, nužno, a ne arbitrarno, napravljeno, kontingentno... Svaki od kratkih eseja u ovoj knjizi izvlači definiciju iz običnog ali konstruisanog predmeta, navodeći taj predmet da progovori o skrivenom, ali oduvek prisutnom skladištu proizvedenog smisla". EDVARD SAID

"Jedan od velikih javnih učitelja našeg doba, neko ko je promišljao znakovne sisteme jezika i tekstove, i omogućio prodorno razmišljanje o njima, kao i ono što oni imaju da nam kažu o konceptu ljudske prirode". PITER BRUKS

"Predavač, književnik, etičar, filozof kulture, poznavalac snažnih ideja, svestran autobiograf... od svih intelektualnih figura koje je Francuska podarila svetu nakon Drugog svetskog rata, Rolan Bart je, u ovo sam ubeđena, jedan od onih čija će dela najduže trajati." SUZAN ZONTAG

Rolan Bart (Roland Barthes, 1915-1980) je francuski književni teoretičar, filozof i kritičar, koji je uticao je na razvoj različitih teorijskih škola, uključujući strukturalizam, semiotiku, egzistencijalizam, društvenu teoriju, marksizam i poststrukturalizam.

Prevod: Andrija Filipović

Broj strana: 217

Cena: 1870,00 din.

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

ŠTA JE PSIHOLOGIJA?

Karl-Erik Grenes

Jedni druge upoznajemo kroz priče o sebi, pa će nam i psihologiju najbolje predstaviti povesti psihologâ o njihovoj delatnosti. Priča o psihologiji tiče se metoda, rezultata istraživanja i teorijskih modela koji su svoj-stveni ovoj naučnoj disciplini. Psiholozi rade i kao profesionalni savetnici, pa će nas upoznati i sa tom aktivnošću. Psihologija je otuda takođe učenje o umeću življenja, iako taj njen aspekt često ostaje u senci. Knjiga Šta je psihologija? predstavlja angažovan tekst o suštini psihologije.  

Karl-Erik Grenes (rođen 1939.) je profesor psihologije na Univerzitetu u Oslu. Iako se primarno bavio psihologijom međuljudskih odnosa na radu (kojoj je posvećena njegova studija Komunikacija u organizacijama: uvod u teoriju i tehnike komunikacije, 2004), autor je i niza zapaženih publikacija o filozofskim osnovama psihologije i odnosima psihologije i estetike.  

Prevod: Jelena Loma

Broj strana: 157

Cena: 770,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

PISMA IZ TURSKE

Auger Gislen de Buzbek

Vratimo se sada Beogradu imajući u vidu naš glavni cilj - put u Konstantinopolj. Pošto smo u gradu obezbedili sve što smo mislili da je potrebno za putovanje kopnom, ostavivši Smederevo (Symandria), nekada uporište srpskih despota, sa leve strane, uputismo se ka Nišu (Nissa). Kada smo dospeli do jedne uzvišice Turci nam pokazaše snegom pokrivene vrhove Transilvanije u daljini; takođe nam pokazaše mesto blizu koga se još mogu videti ostaci stubova Trajanovog mosta.

Nakon što smo prešli reku, koju domaće stanovništvo zove Morava (Moraua), dođosmo u srbijansko selo po imenu Jagodina (lagodna); tu smo imali priliku da vidimo pogrebne običaje u toj zemlji koji se veoma razlikuju od naših. Telo pokojnika bilo je izloženo u crkvi, lice mu je bilo otkriveno a pored glave se nalazio hleb, komad mesa i čaša vina; njegova supruga je stajala sa strane a takođe i ćerka, odevene u najbolju odeću, ćerka je imala kapu ukrašenu paunovim perima ...

Nedaleko od Jagodine dođosmo do rečice koju stanovnici nazivaju Nišava. Ona nas je pratila sa desne strane sve dok nismo stigli do Niša. Na jednom smo mestu, na obali reke (gde se još uvek mogu videti ostaci rimskog puta) pronašli mali mermerni stub sa natpisom na latinskom, ali je bio toliko oštećen da se nije mogao pročitati. Za stanovnike ove oblasti Niš je veliki i značajan grad ...

Auger Gislen de Buzbek (1520-1592), flamanski humanista i diplomata u službi kuće Habzburga. Sredinom XVI veka biva upućen u diplomatsku misiju u Osmansko carstvo. Njegov epistolarni putopis jedno je od najvažnijih svedočanstava o Sulejmanu Veličanstvenom (1520-1566) i o gotovo svim sferama političkog i kulturnog života Turske tog doba. Prolazeći kroz Srbiju, Buzbek je zabeležio i dragocene podatke o našoj zemlji. Pisma iz Turske su važan kulturno-istorijski dokument, pisan na latinskom, koji se po prvi put pojavljuje u prevodu na srpski.

Prevod sa latinskog: Dejan Acović

Broj strana: 229

Cena: 1650,00 din.

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

Homer

ODISEJA

u proznom prevodu

Panajotisa Papakostopulosa

 

Na to joj odgovori Zevs: "Čedo moje, kakvu to reč izusti?! Kako bih ja zaboravio na božanstvenog Odiseja, koji je najpametniji od svih ljudi i koji je najviše žrtava prineo bogovima, stanovnicima prostranog neba!? Ali je zemljotresac Posejdon još jednako gnevan na nj zbog Kiklopa, božanstvenog Polifema, koji je najmoćniji od svih Kiklopa i kome Odisej iskopa oko. Njega je rodila nimfa Toosa, kći Forkija, gospodara pustoga mora, koju u jednoj dubokoj pećini obljubi Posejdon. Zato zemljotresac Posejdon neće da ubije Odiseja nego hoće da on luta daleko od svoga zavičaja. Zato hajde da se mi, koji smo ovde, posavetujemo o njegovu povratku, a Posejdon će svoj gnev malo utišati, jer se neće moći protiviti svima bogovima.“

Broj strana: 297

Cena: 1870, 00 din.

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

FILOZOFSKI TEMPERAMENTI

OD PLATONA DO FUKOA

Peter Sloterdajk


Platon / Aristotel / Avgustin / Đordano Bruno/ Dekart / Paskal / Lajbnic / Kant / Fihte / Hegel / Šeling / Šopenhauer / Kjerkegor / Marks / Niče/ Huserl / Vitgenštajn / Sartr / Fuko

Peter Sloterdajk (rođen 1947. godine), nemački filozof i teoretičar kulture, profesor filozofije i teorije medija na Univerzitetu umetnosti i dizajna u Karlsrueu. Objavio je preko trideset knjiga, među kojima su najpoznatije Kritika ciničkog uma i trilogija Sfere. U knjizi Filozofski temperamenti (objavljenoj u Nemačkoj 2009. god.) Sloterdajk potvrđuje svoju reputaciju jednog od najbriljantijih živih stilista teorijske literature.

Prevod: Mirjana Avramović i Goran Bojović

Brroj strana: 127

Cena: 770,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

TAČKA NAJMANJEG OTPORA

Ada Djerup

"Ne. Ema je volela sam proces razmišljanja, nežnu električnu struju, minimalnu frikciju, najmanji mogući misaoni otpor, dovoljno veliki da pokrene prijatno golicanje u zadnjem delu mozga, osećaj dovoljno jak da zadrži predstavu o sopstvenom "ja" (golica me, dakle postojim), što je uprkos svemu neophodno da bi neko uopšte mogao da uživa u tome."


Tačka najmanjeg otpora

"Ada Djerup je mnogo bolja od gotovo svih onih pisaca koji žive od dizanja i spuštanja napetosti. Njen roman je, rečju, izvrstan." - Erik Svensen, Jyllands-Posten

"Tačka najmanjeg otpora je kratak, ali intenzivan roman. Zadovoljstvo je videti mladu autorku koja pokazuje tako veliko samopouzdanje u izgradnji zapleta, kao i u izvanrednom poigravanju jezikom." - Kristine Fur Pulsen, Fyens Stiftstidende

 

 
   

 

Ada Djerup (rođ. 1972. godine), danska književnica. Na literarnu scenu stupa zbirkom pesama Gospodinovi monolozi (2005), a ubrzo objavljuje i zapaženu zbirku pripovedaka Kada bi čovek upitao samog sebe (2007). Delo Tačka najmanjeg otpora (2009) je veoma brzo privuklo pažnju kritike i čitalaca. Roman je, kao danski predstavnik, dobio Evropsku nagradu za književnost 2010. godine.

Prevod: Sofija Vuković

Broj strana: 113

Cena: 605,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

JURSENAR

Biografija

Kako bi otužno bilo biti srećan

Mišel Goslar

Danas, 26. decembra, napisala sam poslednji red Hadrijanovih memoara. [ ...] A okončala i ono što je, sve u svemu, bila najveća avantura mog života. [...] Završila sam tu knjigu hiljadu osamsto dvanaest godina pet meseci i šesnaest dana posle smrti bolesnika iz Tibura. Šezdeset generacija, ako brojimo tri po veku. U smislu ljudskog pamćenja, staraca koji deci poveravaju svoja sećanja, uzmimo dvadeset generacija, dvadeset starih izboranih ruku između toga čoveka i mene. [...] Ova knjiga me je naučila do koje sam mere malo sposobna da sudim sebi. Pod time, naravno, ne razumevam pozivanje na neki referentni sistem, donošenje moralnog suda, nego potpodelu, uspostavljanje odnosa, repera, viđenje svog života u celini i odozgo. Uistinu, ja sam živela u Tiburu, tamo umrla, možda, kao Hadrijan na Ahilovom ostrvu.

M. Jursenar

Knjiga Mišel Goslar Jursenar otkriva nam, s jedne strane, kako je Margerit de Krajankur postala Margerit Jursenar: rani gubitak majke, život uz dadilje i oca koji se, ne odustajući od sopstvenog pustolovnog života, posvetio njoj i njenom obrazovanju, njene prve patnje i njene prve, a već zrele tekstove, njene ljubavi i opšti stav, iskazan u podnaslovu ove biografije: kako bi otužno bilo biti srećan.

S druge strane, Mišel Goslar se vraća na same izvore dela Margerit Jursenar (1903-1987), i u stvarnim ličnostima iz njenog života pokušava da prepozna junake njenih književnih dela, a u istinskim događajima njihove teme i zaplete. Posebnu je pažnju posvetila i njenom detinjstvu i odrastanju na imanju babe po ocu, i njenim vezama sa rodnom zemljom, Belgijom.

Mišel Goslar (Brisel, 1948), belgijska spisateljica i profesorka, autorka biografija. Osnivač je i rukovodilac Međunarodnog centra za dokumentaciju o Margerit Jursenar (CIDMY, sa sedištem u Briselu). To je svojevrstan muzej Margerit Jursenar, budući da sakuplja sva njena dela, fotografije, pisma, dokumente itd, i pruža ih na uvid široj javnosti. U izdanju Centra povremeno izlaze publikacije posvećene određenim aspektima života i rada ove velike spisateljice.

Osim istraživanja dela M. Jursenar, Mišel Goslar je sa strašću sprovela još jedan značajan višegodišnji projekat - veliku monografiju o arhitekti Viktoru Horti (1861-1947), najpoznatijem belgijskom predstavniku pokreta Art Nouveau.

Prevod: Jelena Stakić

Broj strana: 387

Cena: 1870,00 din. (sa PDV-om)

30% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

MEDIJI I MOĆ

Stjuart Hol

 

Dugo se smatralo da su mediji svemoćni i da je proces komunikacije od pošiljaoca do primaoca jednostavan i linearan: pošiljalac stvara (kodira) poruku, fiksira značenje i šalje je do primaoca koji poruku prima (dekodira) na statičan i nepromenljiv način. Za Stjuarta Hola, međutim, proces medijske komunikacije nije ni izbliza tako jednostavan. Značenje poruke se ne može fiksirati i odrediti, primaoci nisu pasivni recipijenti i poruka nije transparentna. Postoje tri vrste čitanja (dekodiranja), uključujući i opoziciono čitanje u odnosu na željeno (pozitivna slika, primera radi, o nekoj političkoj stranci, firmi, društvenoj grupi itd, može se i negativno dekodirati).Poruka, odnosno jezik u određenom znakovnom sistemu ne samo da reflektuje, nego i konstruiše i izobličava značenje.

Stjuart Hol (Stuart Hall) rođen je na Jamajci 1932. Živi i radi u Engleskoj od 1951. Smatra se jednim od najznačajnijih predstavnika britanskih studija kulture, uticajne škole mišljenja koja jepreporodila proučavanje kulturnih, društvenih i političkih fenomena u drugoj polovini XX veka. Holov plodni rad je samo delimično poznat čitaocima u Srbiji, a ovo je njegova prva monografija na srpskom jeziku.

Prevod: Vera Vukelić, Svetlana Samurović i Dušan Maljković

Broj strana: 188

Cena: 693,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

MRŽNJA PREMA DEMOKRATIJI

Žak Ransijer

 

Koliko juče, zvanični diskurs je vrline demokratije suprotstavljao strahotama totalitarizma, dok su revolucionari odbacivali njen privid u ime stvarne demokratije koja će tek doći. Ta vremena su prošla. Dok neke države danas izvoze demokratiju silom oružja, naša inteligencija ne prestaje da u svim aspektima javnog i privatnog života otkriva zloslutne simptome "demokratskog individualizma“ i kobne učinke "egalitarizma“ kojima se ruše kolektivne vrednosti i utire put novom totalitarizmu, a ljudski rod vodi u propast.

Da bi se pravilno razumela ta ideološka mutacija, nije dovoljno pripisati je učincima aktuelne svetske plutokratije. Trebalo bi se vratiti onoj prvoj sablazni kakvu je svojevremeno predstavljala "vladavina naroda“ i shvatiti složene veze između demokratije, politike, republike i predstavničkog sistema. Samo tako će nam biti moguće da, iza dojučerašnje mlake ljubavi i današnje slepe mržnje, otkrijemo uvek novu i uvek ugroženu subverzivnu moć ideje demokratije.

 

Žak Ransijer (Jacques Ranciere), rođen 1940. godine. Jedan je od najcenjenijih živih francuskih filozofa. Bavi se širokim spektrom tema, od političke teorije do estetike i filma. Kod nas mu je obja-vljeno nekoliko knjiga: Politika književnosti (2008), Filmska fabula (2010), Na rubovima političkog (2012) i Sudbina slika; Podela čulnog (2013).

Prevod: Miodrag Marković

Broj strana: 116

Cena: 703,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Blic Knjiga)>>>


 

 
   

NOSOROZI SA ŠEŠIRIMA

Teofil Pančić

 

U zbirci Nosorozi sa šeširima Teofil Pančić okuplja svoje tekstove o studijama i zbirkama eseja, biografijama i autobiografijama, dnevničkim zapisima, političko-filozofskim raspravama i pamfletima, polemičkim spisima, o kolekcijama ogleda i kolumni... Pančićev rukopis je prepoznatljiv - precizan, duhovit, jezički besprekoran - ali nam (samosvesno) otkriva još jedan, ponešto skrajnut autorov dar: izražen smisao za teoriju. U ovim tekstovima o teorijskim tekstovima, Pančić iz jednog jezičkog režima s lakoćom prelazi na drugi, strpljivo sledi tragove što su ih pisci, hotimično ili ne, ostavljali za sobom i, posle kraćeg "lova“, hvata ih u jezičke mreže ispletene od teorijskih niti izvučenih upravo iz njihovog dela, sigurno barata pojmovnom građom, po potrebi menja teorijske perspektive (ali ne i moralne) da bi nam u igri tumačenja, bez izuzetka, ukazao na onu idejnu žilu koja prožima delo o kojem piše.

Teofil Pančić je rođen u Skoplju 1965. Kolumnista i književni kritičar nedeljnika Vreme. Objavljuje tekstove različitih žanrova u nizu publikacija širom bivše Jugoslavije, i drugde. Živi u Zemunu i Novom Sadu. Objavio je 17 knjiga, među kojima su i tri knjige književnih kritika: Osobeni znaci (Beopolis, 2006), Famoznih 400 kilometara (VBZ, 2007) i Pepeo bez bašte (Dnevnik, 2008).

Broj strana: 251

Cena: 693,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

ŠTA JE KAPITALIZAM?

Klod Žesia

 

Kapitalizam se, uprkos povremenim krizama, pokazao kao jedini funkcionalni ekonomski sistem. Ovo stanovište, danas posve nepopularno, francuski ekonomista Klod Žesia brani statistikama, poređenjem sa drugim ekonomskim sistemima, poput socijalizma (‘koji nije iznedrio nijednu inovaciju’), kratkim istorijatom razvitka kapitalizma i njegovog uspeha. Na samom kraju knjige se upušta u polemiku sa brojim kritičarima kapitalizma.

Klod Žesia (Claude Jessua) je rođen 1926. Studirao je ekonomiju na univerzitetu u Lionu, a zatim u Parizu. Od 1964. do 1968. je radio u Nacionalnom centru za naučno istraživanje (CNRS) kao saradnik i istraživač. Potom je bio professor ekonomskih nauka na univerzitetu u Bezansonu (1969-1973), i na univerzitetu Panteon Asas (Pariz II) od 1974. do 1995. godine.

 

Specijalizovao se za makroekonomsku analizu, ekonomiju javnog sektora i za istoriju ekonomske misli. Njegove najvažnije publikacije su Društveni i privatni troškovi (Couts sociaux et couts privés, 1968), Istorija ekonomske teorije (Histoire de la théorie économique, 1991) i Rečnik ekonomskih nauka (Dictionnaire des sciences économiques, 2001), delo koje je napisao u saradnji sa Kristijanom Labrusom i Danijelom Vitrijem. Knjiga Šta je kapitalizam? objavljena je u poznatoj francuskoj ediciji Que sais-je? (2001, dopunjeno izdanje 2011).

Klod Žesia je od 1995. godine profesor emeritus na univerzitetu Panteon-Asas (Panthéon-Assas) u Parizu.

Prevod: Mirjana Đurišić

Broj strana: 133

Cena: 693,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

ŠTA JE FEMINIZAM?

Katrine Holst

 

Šta je feminizam? predstavlja pregledan, kritički i angažovan uvod u složeni fenomen teorije i prakse pokreta za prava žena. Autorka ukazuje na raznovrsne oblike rodne nepravde, te kako njih feministkinje objašnjavaju. Takođe, daje pregled najbi-tnijih pravaca feminizma i njihovih međusobnih sporova, i raspravlja o feminizmima u svetlu aktuelnih političkih tema. Feminizam je revolucionarno promenio položaj žena u savremenom društvu, ali na nekim frontovima borba i dalje traje. Šta je feminizam? govori o tome šta je bio, šta predstavlja danas i šta feminizam može biti u budućnosti.

 

Katrine Holst (rođ. 1974), sociološkinja i viša istraživačica u Centru za evropska istraživanja ARENA pri Univerzitetu u Oslu. Autorka više studija o savremenom feminizmu i urednica časopisa Nytt Norsk Tidsskrift (Novi norveški časopis). Važi za jednu od najuglednijih intelektualki u Norveškoj i zapažena je učesnica u javnim raspravama u svojoj zemlji.

Prevod: Sofija Vuković

Broj strana: 190

Cena: 693, 00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

ŠTA JE ISTORIJA IDEJA?

Trond Berg Eriksen

 

Istorija nam je ostavila beskonačne tragove, ali  nikakav popis ili vodič za njih, pisao je Antonije Gramši u svojim Zatvorskim beleškama. Zadatak istoričara je da tragove popisuje, osmišljava ih, daje im oblik i tumači.  Iako to nije nimalo lak zadatak - pogotovo kada je u pitanju istorija ideja - norveški istoričar Trond Berg Eriksen se usudio da ponudi osnovne smernice za pristup ovoj oblasti, ukaže na njene ključne probleme i postavi pitanje razloga i svrhe bavljenja nepreglednim i izazovnim istraživanjem istorije ideja.

Trond Berg Eriksen (rođen 1945), profesor istorije ideja na Univerzitetu u Oslu. Autor više stručnih knjiga, niza zbirki eseja i udžbenika. Učestvovao je i u pisanju i priređivanju šestotomnog dela Norveška istorija ideja.

Prevod: Jelena Loma

Broj strana: 175

Cena: 693,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

RAZGOVORI SA STUDENTIMA

ARHITEKTONSKIH ŠKOLA

Le Korbizje

 

"Ni u jednom času čovek nije uspeo da se oslobodi arhitekture: nameštaj, soba, sunčeva ili veštačka svetlost, temperatura i vlažnost vazduha, razmeštaj i funkcije predmeta u stanu, kuća, urbano okruženje, grad, gradska vreva, selo sa svojim putevima, mostićima, kućama, zelenilom i nebom, prirodom. Svaki čovekov postupak bio je uslovljen arhitekturom i urbanizmom.

Arhitektura se manifestovala u svemu oko njega: u njegovoj stolici i stolu, zidovima i sobama, stepeništu i liftu, ulicama, gradu. Očaravajuća, obična ili dosadna. Možda čak i odvratna. Arhitektura može biti lepa ili ružna, može proizvesti osećaj radosti ili tuge. Čovek je urbanizmom obuhvaćen od časa kada ustane sa stolice: uslovljen je lokacijom svog stana, svoje četvrti, pogledom sa svog prozora za koji su odobrenje izdale gradske vlasti, ulicama, tlocrtom grada“.

Malo je arhitekata koji su tako jasno uspeli da izraze nade i razočarenja industrijskog doba kao Le Korbizje (1887-1965), a još je manje onih koji su svoje savremenike šokirali toliko kao on (izuzev možda Adolfa Loosa i Frenka Lojda Rajta). Spada i među najproduktivnije arhitekte i umetnike XX veka. Za gotovo šest decenija rada ostavio je za sobom 75 građevina u 12 zemalja, 42 gradska plana, oko 8000 crteža i litografija, preko 400 slika, 44 skulpture, 27 nacrta za goblene. Kao dizajner nameštaja čuven je gotovo kao i arhitekta. Njegovi tekstovi zauzimaju preko 7000 stranica, a za sobom je ostavio i oko 6500 ličnih pisama.

Iako kratak, spis Razgovori sa studentima arhitektonskih škola (1942) se smatra važnim za razumevanje Korbizjeovog dela i umetničke koncepcije, a uz to je prošaran i zanimljivim detaljima iz njegove radne biografije.

Prevod: Miodrag Marković

Broj strana: 81

Cena: 495,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 

 
   

DELOVI UMA: 21 KRATKA ŠETNJA

OKO LJUDSKOG MOZGA

Majkl Korbalis

 

Uspon i prestiž savremene neuronauke (engl. neuroscience, nem. Neurowissenschaft) - interdi-sciplinarne oblasti koja se u istraživanju funkcionisanja ljudskog mozga, ponašanja i nervnog sistema služi poglavito znanjima iz biologije, psihologije i medicine - mnoge navodi na zaključak da danas živimo u doba promene paradigme.  Uistinu, ona nudi odgovore na  sve veći broj tradicionalno filozofskih, socioloških,  lingvističkih i psihoanalitičkih pitanja,  a koje etablirane humanističke studije na Zapadu ne mogu više ignorisati.

Kratkim i popularno pisanim člancima o vizuelnoj percepciji i imaginaciji, razvoju jezika, pažnji, pamćenju, empatiji itd, neuropsiholog Majkl Korbalis široj publici otvara vrata "savremene nauke o umu“.   

Majkl Korbalis (Michael C. Corballis) je profesor na odseku za psihologiju na Univerzitetu u Oklandu, na Novom Zelandu.  Njegovo uže polje istraživanja obuhvata kognitivnu neuronauku i evoluciju jezika. U najzapaženije studije ubrajaju mu se The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization (Princeton University Press, 2011),  From Hand to Mouth: The Origins of Language (Princeton University, 2003) i The Lopsided Ape: Evolution of the Generative Mind (Oxford University Press, 1993).

Prevod: Svetlana Samurović

Broj strana: 112

Cena: 495,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 

 
   

POTVRDA LIČNOSTI

Poternica, lična isprava i kontrola

u srednjovekovnoj Evropi

Valentin Grebner

Istorija identifikovanja u Evropi govori o špijunima i lažnim kneževima, o bojama kože i pobedonosnom pohodu isprave i njenih falsifikata: u papirima koji nam danas potvrđuju ko smo, krije se srednji vek. Istorija identifikacionih papira, opisa osoba i isprava vraća nas doslovno u vreme između 13. i 17. veka. Iz sprovodnih pisama i žigova, znakova prepoznavanja i portreta, među putujućim kalfama, varalicama i Romima razvili su se sistemi registrovanja koji službeno, crno na belo, potvrđuju ime i identitet neke osobe.

Ma koliko da smo uvereni u to da smo osoba koja jesmo, to možemo da dokažemo samo uz pomoć pravosnažnih papira koje su nam drugi izdali. Priče o "poternici" i "pasošu" stoga se i početkom 21. veka iznova pripovedaju: u raspravama o DNK i biometriji, na crnom tržištu za ukradene identitete, pasoše i vize, i u slučaju sudbina izbeglica bez dokumenata. Ko je ko? I čime to može da dokaže?

U Potvrdi ličnosti Valentin Grebner ne opisuje samo kako su ljudi pre pojave fotografije, otisaka prstiju i DNK-analize bili identifikovani, nego predstavlja i svojevrsnu istoriju kontrole država nad svojim građanima.

Valentin Grebner (Gröbner) je rođen 1962. godine u Beču. Studirao je u rodnom gradu, potom u Marburgu, Hamburgu i Bazelu. Profesor je istorije srednjeg veka i renesanse na Univer-zitetu Lucern (Švajcarska), i gostujući je profesor u Francuskoj i SAD. Objavio je brojne studije, među kojima su Grdobe. Vizuelna kultura nasilja u srednjem veku (2003), Srednji vek i dalje traje. O istorijskom narativu (2008), Jezik nauke. Uputstvo za upotrebu (2012). Njegova knjiga Potvrda ličnosti. Poternica, lična isprava i kontrola u srednjovekovnoj Evropi (objavljena na nemačkom 2004), prevedena je u međuvremenu na engleski, italijanski i švedski jezik.

Prevod sa nemačkog Meral Tarar-Tutuš

Broj strana: 275

Cena: 1430,00 din.

Prikaz (Peščanik)>>>


 

 
   

AMATER

Žan Bak

Roman Amater luksemburškog pisca Žana Baka nastao je iz predloška koji je Bak sastavio još 1971. godine. Roman opisuje delom istinite događaje - pobunu među omladinom koju je zahvatio revolucionarni talas iz velikih evropskih centara nakon 1968. godine, a delom je autobiografski. Pisan složenom narativnom formom, isprekidanom dinamičnim dijalozima, Amater je svojevrsni Bildungsroman koji opisuje vlastito odrastanje, ali i odrastanje čitave nove posleratne generacije, uz otkrivanje muzike, umetnosti, seksualnosti i novih društvenih i političkih vrednosti.

Žan Bak (Jean Back) je rođen 1953. u Didelanžu, u Luksemburgu. Još u ranoj mladosti počeo se baviti fotografijom, crtežima i filmom. Njegov prvi roman Čelično nebo (2003) po- svećen je rodnom gradu i njegovoj industriji čelika. Za roman Amater (2009) je dobio nagradu Evropske unije za književnost 2010. godine. Dugo godina je radio u luksemburškom ministarstvu kulture a danas je upravnik luksemburškog Nacionalnog audiovizuelnog centra.

Prevod sa nemačkog Meral Tarar-Tutuš

Broj strana: 82

Cena: 440,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

TOMA MRAČNI

Moris Blanšo

"Pogledah je: ja sam joj pružao jedinu istinsku tajnu, koja se sastoji u odsustvu tajne, za kojom je mogla večito da traga. Sve je bilo jasno, sve prosto u meni: u čistoj zagonetki nema unutrašnjih slojeva. Pokazivao sam joj lice lišeno tajne, neodgonetljivo; čitala mi je srce kako ničije srce nije čitala; znala je zašto sam rođen, zašto sam bio tu, i što je više u meni smanjivala udeo nepoznatog, to joj je bilo mučnije, to je više zazirala."


Moris Blanšo

Toma Mračni je najpoznatije prozno delo uticajnog francuskog pisca Morisa Blanšoa (1907-2003). Toma i Ana se sastaju u malom hotelu i veruju da vole jedno drugo. Blanšo uz pomoć ovog para ispituje do koje mere smo našom individualističkom prirodom odvojeni od bližnjih i da li je dublja komunikacija uopšte moguća. Toma Mračni nije nikakav književni lik ili junak, nego ime koje se dovodi u vezu sa iskustvima samoće i preobražajima, ime čija realistična vrednost ostaje nerazjašnjena.

Prevod sa francuskog: Bojan Savić Ostojić

Broj strana: 88

Cena: 385,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

  
   

BUDAN

Harald Vetman

 

"Izvesno je samo da ništa nije izvesno i da nema ničega nesrećnijeg i ponosnijeg od ljudskog bića."


Plinije Stariji, Naturalis historia

Roman Budan mladog danskog pisca Haralda Vetmana (rođen 1978.) inovativnom narativnom formom ponire u život i misli rimskog naučnika Plinija Starijeg (23-79. n.e.), koji je posvetio život izučavanju geografije, biologije, medicine, umetnosti itd. i izgubio ga prilikom erupcije Vezuva, koju je takođe želeo da istraži i opiše. Njegovo jedino sačuvano delo, monumentalna Naturalis historia, svedoči o ljudskoj težnji da se pronikne u tajne našeg čudesnog i brutalnog kosmosa, da se ovlada prirodom i da se sve imenuje. Harald Vetman Plinijevu nemirnu strast, poetičnu i osornu prirodu oživljava uz pomoć njegovog nećaka Plinija Mlađeg (61-112 n.e.), rimskog advokata,  namesnika u Maloj Aziji i vrsnog epistolografa. Ali se i sam Rim tog doba, s njegovim gladijatorima, morbidnim običajima, glasinama, zabavno i znalački dočarava (Vetman je klasični filolog po obrazovanju).

Roman Budan je bio nominovan 2011. za danskog predstavnika za najvažniju skandinavsku književnu nagradu Nordic Council Literature Prize.

Prevod sa danskog: Sofija Vukovic

Broj strana: 115

Cena: 385,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

GRČKI PUT

Idit Hamilton

Iako je proteklo više decenija otkako je delo Grčki put Amerikanke Idit Hamilton prvi put štampano, ono ipak nije mnogo izgubilo na aktuelnosti i još uvek ima mnogo toga da saopšti o starogrčkoj kulturi i njenim najvažnijim protagonistima (o kojima znanja nikada ne nedostaju). Ali danas Grčki put ima i drugi značaj - budući da je od onih dela koja su često preštampavana, prevođena, komentarisana, rečju, postala uticajna, ono je zanimljivo i kao povlašćeno mesto konstruisanja istorije i rekonstruisanja zapadnog kulturnog identiteta, koji se počev od renesanse vezuje, s više ili manje intenziteta, sa antičkom Grčkom.

Biografija:

Idit Hamilton (1867-1963), severnoamerička klasična filološkinja, autorka brojnih dela i prevoditeljka. Studirala u Pensilvaniji, Lajpcigu i Minhenu, gde je bila prva žena postdiplomac. Slavu je stekla tek u 63. godini, objavivši Grčki put. Uskoro su usledila druga, takođe rado čitana dela, kao što su Mitologija, Rimski put, Eho Grčke. Pred kraj života je dobila i više počasnih doktorata (Univerziteti Ročester i Jejl) i postala članica Nacionalnog instituta za umetnost i književnost, kao i članica Američke akademije umetnosti i književnosti. Grčki kralj Pavle je Idit Hamilton proglasio počasnom građankom Atine 1957. godine. Održavala je prijateljske veze sa Arnoldom Tojbnijem i Ezrom Paundom i inspirisala pisce poput Lorensa Darela i Henrija Milera. Delo Grčki put pojavljuje se po prvi put na srpskom, u prevodu Sonje Vasiljević.

Prevod: Sonja Vasiljević

Broj strana: 266

Cena: 880,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

HOMO SACER

Suverena moć i goli život

Đorđo Agamben

Homo sacer je u rimskom pravu bio čovek koga je svako mogao ubiti a da ne bude osuđen za ubistvo, ali koji nije smeo biti ubijen u okviru bilo kakvog rituala. Upravo takav život, koji se mogao oduzeti ali je zabranjen kao žrtva, nudi ključ za kritičko tumačenje naše političke tradicije i skrivene biopolitičke paradigme modernog doba. Kada život postane politički ulog i kada se politika pretvori u biopolitiku, sve osnovne kategorije naše misli, od ljudskih prava do demokratije i građanskih prava, bivaju uvučene u proces pražnjenja i dislociranja. Prateći liniju konstitutivnog odnosa između golog života i suverene moći, od Aristotela do Aušvica, od Habeas corpusa do Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, italijanski filozof Agamben u ovoj knjizi pokušava da dešifruje zagonetke - prvenstveno fašizma i nacizma - koje je 20. vek postavio istorijskom umu. Analizirajući koncentracioni logor, on ga vidi kao "nomos moderne“, gde se brišu  granice između prava i dela,  pravila i izuzetka, života i smrti. 

Prevod: Milana Babić

Broj strana: 294

Cena: 880,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Danas)>>>

Prikaz (Letopis Matice srpske)>>>


 

 
   

DELIRIJUM I SUDBINA

Dvadeset godina jedne Španjolke

Marija Sambrano

 

Delijum i sudbinu Marija Sambrano je napisala u Havani 1952. godine. Ovo originalno narativno-filozofsko delo predstavlja vredno svedočanstvo o španskoj tragediji u atmosferi velike kulturne, društvene i političke krize koja je zadesila Evropu krajem 20-ih godina prošlog veka i nakon Drugog svetskog rata. Tekst se bavi burnim promenama koje je Sambranova doživela između 1928. i kraja 1948. godine, a posebna pažnja posvećena je periodu kraja diktature Primo de Rivere i osnivanja Druge španske republike. Tragična filozofija Sambranove tematizuje društveni i politički raskol koji je autorka, prognana iz Španije, tokom svog prvog izgnanstva, duboko i neposredno proživljavala.

Marija Sambrano (1904-1991) rođena je u Velesu (Malaga). Autorka je preko trideset knjiga i jedna od najvažnijih sledbenica Hose Ortega i Gaseta. Početkom 1939. prelazi francusku granicu i odlazi u izgnanstvo. Godine koje su usledile provodi u Francuskoj, Havani, Meksiku, Rimu i Ženevi. Godine 1981. dodeljena joj je nagrada Prinsipe de Asturias za humanistiku i komunikaciju, a sedam godina kasnije postala je i prva žena koja je dobila najprestižniju nagradu za pisce sa španskog govornog područja Migel de Servantes. Kod nas su do sada objavljena dva njena dela: Šumski proplanci i zbirka eseja Vizija i iskustvo.

Prevod: Vesna Stamenković

Broj strana: 321

Cena: 693,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

GRČKO LETO

Žak Lakarijer

 

Ne treba mešati knjige koje se čitaju na putovanju sa onima koje na putovanje navode.

Andre Breton

"Na svoje prvo putovanje u Grčku krenuo sam 1947, na poslednje u jesen 1966. Poslednja moja slika: ostrvo u Egejskome moru, bez drveća, sa jednim jedinim selom i goletnim predelom u kom se beda i lepota spajaju kao dve padine brega. Spoj suprotnosti, kao u Heraklitovoj rečenici koju predeli Kiklada neprestano sriču u svojoj svetlosti: "Protivno se udružuje i iz raznih tonova postaje najlepša harmonija, i sve biva borbom.“ Slika tog zagubljenog ostrva čvrsto se zadržava u meni, možda zato što je bila poslednja. Ipak, kako godine prolaze, uviđam koliko se u mom pamćenju uspomene mešaju kao u kakvoj zagonetnoj igri. Zašto neke, naizgled sasvim bezimene, uporno ostaju kao da hoće da podvuku neku poruku čiji mi smisao i dalje izmiče?“

Žak Lakarijer (1925-2005), francuski pisac i prevodilac sa grčkog jezika. Na srpskom su mu do sada objavljena dela Gnostici i Rečnik zaljubljenika u Grčku. Njegovo najpoznatije delo Grčko leto: jedna svakidašnja Grčka od četiri hi-ljade godina, u Francuskoj i Grčkoj je doživelo desetine izdanja, a sada je konačno dostupno i na srpskom jeziku, u prevodu Jelene Stakić.

Prevod: Jelena Stakić

Broj strana: 372

Cena: 1210,00 din.

Detaljni_sadrzaj_Zak_Lakarijer_Grcko_leto

Prikaz (Politika)>>>


 

 
   

PORODICA I LJUBAV U RIMSKOM CARSTVU

Pol Ven

 

Tokom prva dva veka naše ere, u Rimskom carstvu je došlo do promene čije se posledice osećaju do danas - preobražaja stavova o braku i o seksualnosti uopšte. Pol Ven (1930-), francuski istoričar Rimskog carstva i profesor na Kolež de Fransu, uverljivo ukazuje na ove transformacije, tvrdeći da u tom smislu hrišćanstvo ništa suštinski novo nije ponudilo i da je  poznoantička paganska moralna načela usvojilo od Rimljana, baš kao i latinski jezik. Pol Ven razmatra takođe političke i društvene razloge koji su uticali na promenu stavova, najpre kod rimske više klase (koja je u seksualnoj autorepresiji videla način za sticanje (samo)poštovanja), a kasnije i kod širih slojeva stanovništva.

Zbog svih ovih smelih teza i ubedljivih zaključaka, "Porodica i ljubav u Rimskom carstvu“, članak koji je prvi put objavljen 1978. u čuvenom časopisu Anali, smatra se nezaobilaznim tekstom za razumevanje razvoja i promena najprisnijih međuljudskih odnosa u evropskim društvima.

Prevod: Sonja Šešlija

Broj strana: 113

Cena: 462,00 din

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

OSTAJU SAMO ZAGONETKA I TRAGEDIJA

SPISI O HADRIJANU

Priredio i preveo: Dejan Acović

 

"Spisi o Hadrijanu“ sadrže antičke izvore o jednoj od najfascinantnijih ličnosti pozne antike, o rimskom imperatoru Hadrijanu (117-138 n.e). Pored Hadrijanove biografije iz važnog prosopografskog izvora "Historia Augusta” i istorijskih spisa Diona Kasija, Eutropija i Aurelija Viktora, u zbirku su uključena i manje poznata istorijska svedočanstva, fragmenti i natpisi.

Hadrijanov život, rana mladost i obrazovanje, politički uspon, reformatorska delatnost, putovanja uzduž i popreko velike imperije, graditeljstvo, učenost, ljubavne strasti i sve ostalo što je činilo habitus ovog rimskog cara, već su za same Rimljane bili puni zbunjujućih odlika. Njegovo je doba, bez velikih ratova i potresa, kako je primetio istoričar Edvard Gibon, najsrećnije doba u poznatoj istoriji čovečanstva. A nakon njega - only enigma and tragedy remain.

Broj strana: 113

Cena: 495,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

Fragmenta philosophica I

Preveo i priredio: Dejan Aničić
Predgovor: Slobodan Reljić

"Ne može biti uvoda u filozofiju", prema Peteru Sloterdajku "već se filozofska disciplina od prvog minuta mora predstaviti, najpre kao način mišljenja, a potom i kao način življenja". U tom smislu ovi "Filozofski fragmenti" predstavljaju neposredno suočavanje sa filozofskim svetom u formi intervjua i članaka, koji upućuju na neke od glavnih tokova u savremenoj teoriji, ali takvo suočavanje koje gotovo nikoga ne može obeshrabriti u daljim susretima sa aktuelnim temama teoretskog mišljenja.

Broj strana: 298

Cena: 605,00 din

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

POREDAK DISKURSA

Mišel Fuko

Drugo izdanje

U "Poretku diskursa", pristupnom govoru na Kolež de Fransu (održanom 2. 12. 1970), Fuko se bavi naizgled "neproblematičnom" temom diskursa (govora), ključnim pojmom za razumevanje naših društvenih i političkih praksi. Mi kontrolišemo i ograničavamo diskurse, ali i oni kontrolišu i ograničavaju nas. "Poredak diskursa" je i svojevrstan uvod u potonje cikluse predavanja na Kolež de Fransu koje je Fuko držao sve do svoje prerane smrti.

Prevod: Dejan Aničić

Broj strana: 64

Cena: 297,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

LOGICAL, RADICAL, CRIMINAL

Klaus Tevelajt

 

Postoji mnogo knjiga o ratovima, kao i o nedavnim ratovima na Balkanu. Međutim, zbirka eseja Klausa Tevelajta Logical, Radical, Criminal posve se razlikuje od drugih dela koja se o toj temi mogu pročitati na srpskom jeziku. Pišući nekonvencionalnim stilom, on uzroke i ciljeve ratova i raznih etničko-verskih sukoba u Evropi, Aziji, Americi i Africi podvrgava radikalno levoj, pacifističkoj kritici, koja u svom središtu ima "muškarca" i raznovrsne vidove njegove socijalizacije, čija se suština retko i sporo menja. Tevelajt takođe oštro kritikuje ulogu nemačke zvanične politike u razbijanju Jugoslavije, kao i ulogu Zapada u celini, prepoznajući u tome ne samo imperijalističke, nego i stare nacionalističke i muško-patrijarhalne porive.

Klaus Tevelajt je rođen 1942. u Ebenrodeu, u istočnoj Pruskoj. Studirao germanistiku i anglistiku u Frajburgu i Kilu. Predavač na brojnim nemačkim univerzitetima, kao i u Evropi i Americi. Svetsku slavu stiče studijom Muške fantazije iz 1977/1978. godine, klasičnim delom o fašističkoj svesti u kome se oslanja na psihoanalizu, ali i na radove Deleza i Gatarija. Među njegova važnija dela spadaju četvorotomne Knjiga kraljeva i Pokahondin kompleks.

Prevod: Angela Pataki i Dejan Aničić

Broj strana: 150

Cena: 458,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

ŠTA JE FILOZOFIJA?

Laš Fr. H. Svensen

 

"Tridesetih godina 20. veka Teodor Adorno je boravio u Oksfordu i žalio se kako nije mogao da nađe kolege dovoljno filozofski sofisticirane da bi razumele ono čime se bavi. To zvuči čudno ako uzmemo u obzir da su neki od najistaknutijih filozofa analitičke tradicije - kao što su Ejer, Rajl i Ostin - u to vreme radili na Oksfordu. Adorno je pokušao da sa njima diskutuje o filozofiji, ali je smatrao da mora svoj rad da spusti na "dečji nivo“ kako bi oni mogli išta razumeti. Ejer je, sa svoje strane, smatrao da Adorno ne predstavlja ništa drugo do "komičnu figuru“. Za komunikaciju gotovo da nije bilo osnova.“ 

- Odnos između tzv. kontinentalne i analitičke filozofije, koju ilustruje i ovaj detalj iz Adornove biografije, samo je jedna od tema o filozofskoj sceni, koju norveški filozof Laš Svensen u ovoj knjizi  rasvetljava.

"Šta je filozofija?“,  govori o suštini, cilju i mogućnostima filozofije. U njoj su  predstavljveni najvažnije filozofske discipline i raspravlja se o odnosu filozofije prema nauci, književnosti i istoriji. Knjiga kulminira kritikom današnje akademske filozofije: ona je izgubila kontakt sa opšteljudskom dimenzijom koja čini njen osnov i daje joj značenje. Tek kada filozofija dovede u pitanje naše razumevanje sebe samih, ona postaje relevantna.

 

Lars Fr. H. Svensen (rođ. 1970. god.) je asistent na katedri za filozofiju Univerziteta u Bergenu i urednik Norveškog filozofskog časopisa. Njegovo debitantsko delo -  Filozofija dosade (1999), postalo je bestseler i prevedeno je mnoge jezike, uključujući i srpski. Na srpski su mu takođe prevedena dela: Filozofija rada, Filozofija straha, Filozofija zla i Filozofija mode (u izdanju Geopoetike).

Prevod: Sofija Vuković

Broj strana: 168

Cena: 495,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
   

ELEKTRONSKI MEDIJI I

KRAJ KULTURE PISMENOSTI

Maršal Mekluan

 

Za razliku od Karla Marksa i tzv. "ekonomskih determinista“ koji tvrde da ekonomska organizacija društva određuje svaki važan društvenog  života, za Maršala Mekluana (1911-1980), jednog od najuticajnijih teoretičara medija 20. veka, presudni uticaj na društvo i njegovu evoluciju imaju tehnološki pronalasci i to naročito oni koji se odnose na sredstva komunikacije. Izumevanja fonetskog pisma i štamparske prese, pojava elektronskih medija (od telegrafa, preko radija, televizije, filmova, telefona do kompjutera) preoblikovali su civilizaciju i ljudsku osećajnost, uticali na politiku, ekonomiju, na naše sposobnosti opažanja i psihološke odlike.

U iscrpnom intevjuu koji je dao 1969, a koji donosimo po prvi put u prevodu na srpski, Mekluan iznosi, iznenađujuće jasno i sugestivno, najvažnije teze iz dve knjige koje su ga proslavile - Gutenbergove galaksije (1962) i Razumevanje medija (1964). Mekluanovi uvidi, često radikalni, provokativni i kontraverzni, čini se da su u eri interneta i rijaliti šoua, dobili novu snagu i aktuelnost.

Prevod: Miloš Trifunović

Broj strana: 77

Cena: 397,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača


 

 
   

PROSPEROVA PEĆINA

Vodič kroz krajolik i običaje ostrva Krfa

Lorens Darel

"Krf - idilično jonsko ostrvo s dvohiljadugodišnjom istorijom - nije moglo naći podesnijeg hroničara od Lorensa Darela. Jer on nije samo pesnik izražene osećajnosti, nego i humanista s oštrim okom za karakter ličnosti i s istančanim poznavanjem starodrevnosti.“

Daily Telegraph

 "Pisac izrazite darovitosti, nedostižnog stilskog umeća, s uvidima moćnim koliko i nežnim.“

Gilbert Hajet

 

Prevod: Sonja Vasiljević

Broj strana: 199

Cena:605,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Politika)>>>

 


 

 
   

BOJE NAŠIH SEĆANJA

Mišel Pasturo

"Fizičari i hemičari ne vide na isti način boje kao neurolozi i biolozi. Ali, na treći način ih vidi istoričar, sociolog i antropolog. Za njih - a uopšte uzev, za sve hu­manističke nauke - boja se definiše i proučava prven­stveno kao društvena činjenica. Pre prirode, pigmenta, oka ili mozga, društvo je to koje "čini" boju, koje joj daje definiciju i smisao, koje menja njene kodove i vredno­sti, koje organizuje njene primene i određuje joj uloge.

Govoriti o boji znači govoriti o istoriji reči i jezičkih činjenica, pigmenata i bojila, tehnika sli­karstva i farbanja. To znači i go­voriti o njenom mestu u svakodnevnom životu, o kodo­vima i sistemima koji je prate, propisima koji proističu iz vlasti, o etici i simbolima koje su ustanovile religije, o spekulacijama naučnika, o dostignućima umetnika. Tereni istraživanja i razmišljanja su mnogostruki i stav­ljaju pred naučnike mnogostruka pitanja."

Mišel Pasturo


Za "Boje naših sećanja" francuski istoričar Mišel Pasturo dobio je nagradu Prix Médicis Essai za 2010. godinu.

Prevod: Bojan Savić-Ostojić

Cena: 770,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Danas)>>>

Prikaz (Polja)>>>

 


 

 
   

LAKAN

Pol-Loran Asun

"Psihoanalitičar nije istraživač nepoznatog kontinenta, niti velikih dubina; on je lingvista. On uči da dešifruje pismo pred njegovim očima, koje je prisutno za svačiji pogled; ipak, to pismo se ne može dešifrovati ukoliko nam nedostaju njegovi zakoni, njegov ključ.”

Žak Lakan

 

Pol-Loran Asun, psihoanalitičar i profesor na Université de Paris-VII, u knjizi posvećenoj Lakanu daje iscrpan, ali i pristupačan uvod u misaone i pojmovne lavirinte izuzetno uzbudljivog i uticajnog mislioca druge polovine 20. veka. "Lakan“ je originalno objavljena u čuvenoj francuskoj ediciji Que sais-je? (Šta znam?) izdavačke kuće Presses Universitaires de France.

 

Prevod: Radoman Kordić

Broj strana: 161

Cena: 505,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

 


 

 
 

KAKO ČITATI LAKANA

Slavoj Žižek

Dok govorim, ja nikada nisam samo "mali drugi" (pojedinac) koji komunicira s ostalima koji su "mali drugi": tu uvek mora biti prisutan veliki Drugi. Ovo nezaobilazno upućivanje na Drugog je tema neslane šale o ubogom seljaku koji se, nakon što je doživeo brodolom, nađe na pustom ostrvu sa, recimo, Sindi Kroford (Cindy Crawford). Nakon što se s njim upustila u seksualni odnos, ona ga pita kako mu je bilo. On joj kaže da mu je bilo "super", ali da bi hteo još nešto da je zamoli kako bi njegovo zadovoljstvo bilo potpuno - pita je da li bi ona mogla da se preobuče u njegovog najboljeg prijatelja, da obuče farmerke i da sebi na licu nacrta brkove. On je uverava da nije nikakav potajni perverznjak, u šta će se ona i uveriti ako mu usliši molbu. Kada ona sve to učini, on joj prilazi, udara je laktom u rebra i kaže joj, uz cereći pogled i opsceni smešak: "Znaš li šta mi se desilo? Upravo sam imao seks sa Sindi Kroford!" Ovaj Treći, koji je uvek prisutan kao svedok, poriče mogućnost neiskvarenog, nevinog, privatnog užitka. Seks je uvek u minimalnoj meri ekshibicionistički i oslanja se na nečiji pogled.

Prevod: Goran Bojović

Broj strana: 195

Cena: 756,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (RTS)>>>   

Prikaz (Vreme)>>>

Prikaz (Yellow Cab)>>>

Prikaz (Danas)>>>

 


 

 
   

FAROS I FARILON

E. M. Forster

 

Edvard Morgan Forster (1879-1970), engleski klasik, obreo se tokom Prvog svetskog rata u Aleksandriji, gde o njoj povremeno piše za britansku štampu. Po nagovoru prijatelja Virdžinije i Leonarda Vulfa, Forster će neke od njih objaviti pod imenom "Faros i Farilon“ 1923. godine.

Nizom kratkih eseja Forster nas vodi kroz kulturnu istoriju prestonice helenizovanog Egipta, od Aleksandra Velikog, od Aleksandra Velikog, helenističkih vladara, rimskih imperatora, crkvenih otaca pa sve do moderne Aleksandrije - u kojoj se proizvodi pamuk i puši hašiš -  i gde otkriva Konstantina Kavafisa. 

"Faros i Farilon“ predstavlja minijaturni portret slavnog grada, koji ne ostavlja ravnodušnim ni rafinirane helenofile.

Prevod: Dejan Acović

Broj strana: 126

Cena: 390,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Blic Knjiga)>>>

 


 

 
   

ZA MOSKVU U OBA PRAVCA

Žak Derida

Na poziv grupe ruskih mladih filozofa okupljenih u Laboratoriji za proučavanje postklasične filozofije pri Akademiji nauka Sovjetskog Saveza,  Žak Derida putuju po prvi put u Moskvu u februaru 1990. godine. Odmah po povratku u Ameriku piše  esej Back from Moscow, in the USSR -"nemoguć” putopis, koji svoju inspiraciju crpi kako iz ličnih utisaka i razmišljanja tako i iz poznatih i uticajnih   moskovskih putopisa A. Žida ((1936-1937) i V. Benjamina (1926-1927). Drugi deo knjige predstavlja iscrpan razgovor sa tri ruska filozofa o ruskoj književnosti i dekonstrukciji.

"Za Moskvu u oba pravca“ spada među Deridina scripta minora, ali u kom se neka od Deridinih najvažnijih filozofskih i političkih polazišta iznova - i pristupačno - tematizuju.

Prevod: Bojan Savić-Ostojić

Broj strana: 138

Cena: 490,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz (Politika) >>>

 


 

 
   

PREDAVANJE O PREDAVANJU

Pjer Burdije

Ne idući tako daleko da sa Dirkemom kažem "Društvo je čoveku bog", ja bih rekao, bog za čoveka nije ništa drugo do društvo. Ono što se očekuje od boga se zapravo dobija isključivo od društva, koje jedino ima moć da posveti, da istrgne izvan činjeničkog, kontigentnog, apsurdnog, ali - i to je bez sumnje fundamentalna antinomija - samo na jedan osobeni način: svaki oblik svetog ima svoj profani komplement, svaka osobenost stvara vlastitu vulgarizaciju, i nadmetanje za poznatu i priznatu društvenu egzistenciju, koja će nas osloboditi beznačajnosti, jeste borba do smrti za simbolički život i smrt. "Citirati", kažu Kabili, "znači vratiti u život". Osuda drugih je strašni sud, a isključivanje iz društva konkretni oblik pakla i prokletstva. Jer, čovek je jednako čoveku bog, koliko je čovek čoveku vuk.

Pjer Burdije

Prevod: Svetlana Vasilić / Broj strana: 60 / Edicija: Alografije

Cena: 290,00 din.

20% popusta za naručivanje direktno od izdavača

Prikaz knjige:>>>

 


 

 
   

NOVI BRAZIL

Gi Helminger

U proleće 1828. godine grupa luksemburških seljaka, među njima mlada i samosvesna Žozet, kreće u svet. Za sobom ostavljaju sav svoj imetak i priključuju se struji iseljenika kojima su dojadili vladari koji se stalno menjaju i loši uslovi života. Njihov cilj: Brazil. Tamo su potrebni ljudi, tamo mogu da započnu novi život. Sto sedamdeset godina kasnije, na izmaku 20. veka, devojčica Tiha stiže sa svojom majkom i drugim crnogorskim izbeglicama u Luksemburg - one su takođe napustile svoju domovinu i krenule za maglovitim obećanjem. Nikome od njih obećanje neće biti ispunjeno, ali za Tihu, koja u tuđini sazreva u tinejdžerku, i za Žozet, koja doduše ne stiže u Brazil, ali ipak pronalazi vlastiti put, ne postoji povratak u stari život...

U novom romanu Gija Helmingera spajaju se dve linije pripovedanja u veliku, univerzalnu priču o tome šta ljude podstiče u njihovoj potrazi za zajedništvom i dobrim životom.

Gi Helminger (rođ. 1963. godine) spada u najistaknutije luksemburške pisce mlađe generacije. Piše drame, poeziju i prozu. Pored toga uređuje i vodi emisiju o kulturi na luksemburškoj televiziji.

Prevod: Meral Tarar-Tutuš / Broj strana: 335 / Cena: 690 din.

Prikaz (Deutschlandradio)>>> 

 
   

PODARI MU GOVOR

Život i smrt pesnika Ezopa

Hans Joakim Šedlih

EZOP beše bezub, njegov govor jedva razumljiv. Ezop je čkiljio. Isturao je glavu. Njegov nos beše
pljosnat, njegova koža boje prljavštine. Ezopov stomak se previjao preko pojasa. Bio je krivonog. Njegova leva ruka beše kraća od desne. Neki kažu: njegova desna ruka beše kraća od leve. Ezop je bio rob. Za rad u gradu bio je neupotrebljiv. Njegov gospodar ga je odredio za rad na polju...

"Sjajna knjiga" ("Die Zeit"), zasnovana na anonimnom grčkom romanu (prema rukopisu iz 10. veka) o životu jedne od najčudesnijih ličnosti stare Grčke.

Hans Joakim Šedlih (rođen 1935. god.), nemački pisac, prevodilac i esejista. Dobitnik brojnih književnih nagrada i član Nemačke akademije za jezik i pesništvo.

Prevod sa nemačkog: Paola Petrić

Broj strana: 100

Cena: 290,00 din.

 


 

TRIBINA

 

 
   

Laicizam danas:

između politike i religije

30/11/2011 - 18.00
Kolarac, Mala sala, Studentski trg 5

Gosti:

Žan Bobero (Francuska), osnivač i počasni profesor na katedri za istoriju i sociologiju laicizma na Ecole pratique des Hautes Etudes, osnivač Grupe za istraživanje društava, religija i laicizma (CNRS-EPHE).

Siniša Zrinščak (Hr), sociolog, predsednik ISORCEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association)

Radovan Bigović (Sr), profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vladimir Ilić (Sr), sociolog, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ova rasprava je organizovana u okviru Fonda d'Alamber u saradnji sa francuskim institutima u Skoplju i Zagrebu i u partnerstvu sa Kolarčevom zadužbinom.

http://www.institutfrancais.rs/srp/02h.htm

 


 

 
   

LAICITETI BEZ GRANICA

Žan Bobero i Mišlin Milo

U čitavom svetu, s jedne strane, dolazi do pojačane sekularizacije, dok s druge, religije  iskazuju sve veću vitalnost. "Laiciteti bez granica“ govore o ovoj protivrečnosti današnjice, dajući u isti mah i svojevrsni istorijski pregled sekularizacije i laiciteta (koji za autore nisu identični pojmovi), stavljajući akcenat na francuski laicitet koji je mnogim društvima širom planete služio kao uzoran društveni i politički obrazac, a koji  se pak, kako upozoravaju autori, često jednoznačno i pojednostavljeno tumači.

 

Žan Bobero (Jean Baubérot), francuski istoričar i sociolog, autor preko dvadeset naučnih studija, prevashodno o sociologiji religije. Osnivač je i počasni profesor na katedri za istoriju i sociologiju laicizma na pariskoj École pratique des hautes études i osnivač  Grupe za sociološko istraživanje religija i laicizma.

Mišlin Milo (Micheline Milot), kanadska sociološkinja religije i profesorka na Kvebeškom univerzitetu u  Montrealu. Objavila je više studija o laicitetu, verskom pluralizmu i obrazovanju. Jedna je od upravnika Centra za etničke studije Univerziteta u Montrealu.

Prevod: Miodrag Marković i Miloš Konstantinović / Broj strana: 270

Cena: 990 din.

Prikaz (Republika)>>>

 


 

 
   

OSKAR VAJLD: De Profundis

"Svakom suđenju ulog je život, baš kao što su i sve presude presude na smrt, a meni su tri puta sudili. Prvi put sam napustio optuženičku lupu da me uhapse, drugi put da me vrate u pritvor, a treći put da me smeste u zatvor na dve godine. Društvo, kakvim smo ga mi ustrojili, neće imati mesta za mene, neće mi ga ponuditi; ali u prirodi, čije blage kiše padaju jednako na pravednike i nepravednike, biće pukotina u stenama u koje se mogu sakriti, i tajnih dolina u čijoj tišini mogu neometano ridati.“

 

Oskar Vajld

 

Opsežno pismo De profundis koje je Oskar Vajld (1854?1900) napisao u zatvoru Redingu, dok je služio dvogodišnju robiju zbog "užasne nepristojnosti“, po prvi put se sada pojavljuje u celini  u srpskom prevodu (deo je prevela već 1915. Isidora Sekulić). De profundis nije samo ispovest i  razračunavanje sa lordom Alfredom Daglasom, ono je i iskreno samopreispitivanje, pismo o ljubavi, hrišćanstvu i prirodi umetnosti. Zbog svoje višeslojnosti i oštroumnih uvida, De profundis spada među najčitanija epistolografska dela moderne književnosti.

Prevod: Dušan Maljković

Broj strana: 200

Cena: 490,00 din.

Prikaz knjige: >>>

 


 

 
   

ŽOFROA VILARDUEN

Hronika Četvrtog krstaškog rata

Žofroa Vilarduen (oko 1160-1212), kako sami Francuzi kažu, otac je francuske istoriografije. Plemić, profesionalni vojnik, mudri savetnik, uvek prisutan tamo gde se donose važne i presudne odluke, vešt pregovarač u delikatnim misijama. Zaveštao nam je dragoceni prikaz složenog spleta događaja koji su započeli propovedanjem novog krstaškog pohoda, usmerenog na ponovno zauzimanje Svete zemlje, a okončali se zauzimanjem i pljačkanjem Carigrada i osnivanjem latinskog carstva na Bosforu 1204. god. od strane zapadnih vitezova i Mlečana.

Prevod i predgovor: Dejan Acović

Str. 198

Cena: 490

 


 

 
   

Liutprand iz Kremone

Dva poslanstva u Konstantinopolj

Dok je car kao neko gmizavo čudovište prilazio, pevači udariše u laskavo pojanje: Pogledajte kako se diže jutarnja zvezda, kako sviće rumena Zora; u njegovom pogledu sjaje se zraci sunca, on će doneti propast Saracenima, Nićifor, vladar; a zatim: Mnogaja ljeta caru Nićiforu! Obožavajte ga, narode, pognite glave jedino pred njim!

Mnogo bi više odgovaralo istini da su pevali ovako: Dođi pepelu od crnog ugljena, budalino, ženetino matora, šumski đavole, seljačino, klozetaro, kozja nogačo, rogonjo, geljavče, prostačino, varvarine, kuštravče, kavgadžijo, Kapadočanine!

Liutprand iz Kremone

Prevod i predgovor: Dejan Acović

Broj strana: 81

Cena: 390

 


 

 
   

IVAN MILENKOVIC:

Filozofski fragmenti

U Filozofskim fragmentima Ivan Milenković daje reprezentativni presek aktuelnih domaćih i stranih teorijskih kretanja. U preko pedeset članaka, koji su najvećim delom objavljivani u domaćoj štampi počev od 2002. godine, bavi se brojnim savremenim filozofima, piscima i temama. Ovaj izbor iz Milenkovićevog bogatog publicističkog  opusa, sažima njegove izrazito široke i raznolike intelektualne preokupacije u formi pristupačnoj akademski informisanoj publici i ujedno predstavlja važan dokument o filozofiji u Srbiji u prvoj deceniji XXI veka.

Broja strana: 260

Cena: 486 din.

Prikaz knjige:>>>

 


 

 
   

KLOD-LEVI STROS:

Rasa i istorija / Rasa i kultura

Na Velikim Antilima, nekoliko godina pošto je otkrivena Amerika, dok su Španci slali istraživače čiji je zadatak bio da ustanove  da li urođenici poseduju dušu ili ne, urođenici su praktikovali potapanje i davljenje zarobljenih  belaca ne bi li proverili da li su njihovi leševi bili podložni truljenju ili ne.

U istoj meri u kojoj težimo da uspostavimo diskriminaciju među kulturama i običajima, najpotpunije se identifikujemo sa onima koje pokušavamo da negiramo. Uskraćujući ljudsku prirodu onima koji izgledaju kao "najdivljiji“ ili "najvarvarskiji“, ne činimo ništa drugo do zauzimanja jednog  od njihovih tipičnih stavova. Varvar je pre svega čovek koji veruje u varvastvo.

Klod Levi-Stros

Prevod: Vojna Guteša

Broj strana: 124

Cena: 390. din.

Prikaz (Blic Knjiga)>>>

 


 

 
   

NOAM ČOMSKI / MIŠEL FUKO:

O ljudskoj prirodi: pravda protiv moći

Iako je proteklo više od četrdeset godina od rasprave Noama Čomskog i Mišela Fukoa upriličene na holandskoj televiziji 1971. godine, ona nije izgubila ništa od svoje aktuelnosti. Pitanja o ljudskom saznanju, pravdi, demokratiji, političkom angažovanju, otporu i moći, i dalje  zaokupljaju pažnju javnosti.  Ova izazovna debata dvojice društveno aktivnih intelektualaca otkriva nepomirljivosti, ali i sličnosti njihovih pozicija i predstavlja važan prilog kritici političko-ekonomske paradigme liberalne demokratije.

Prevod: Andrija Filipović

Broj strana: 85

Cena: 390

Prikaz (Vreme)>>>

Prikaz (Danas)>>>

 


 

 

   

ROLAN BART

Fragmenti ljubavnog govora

 

Lepog mladića Solemna ostavila je nimfa Argira u koju je bio zaljubljen, pripoveda nam grčka mitologija. Afrodita ga je oslobodila ljubavnih jada pretvorivši ga u reku. Ali je on i kao reka patio za Argirom. Stoga mu je boginja podarila moć zaboravljanja i od tada su svi okupani u toj reci bili izbavljeni od ljubavnih muka.  

Ima li danas kakve reke u kojoj bi se nesrećno zaljubljeni mogli okupati? Fragmenti ljubavnog govora  melanholična su oda današnjem Solemnu u potrazi za rekom koja je presušila. Najpoznatije delo Rolana Barta koje Geteovim Verterom, Frojdom, Lakanom, zenom itd. slika portret zaljubljenog i opisuje svu dramu ljubavi.

Cena: 570

Prevod: Aleksandar Miletić

Br. strana: 270

Redizajn korica: Marko Ubović

www.markoubovic.com

Prikaz (The Times Literary Supplement)>>>

 


 

 
   

ŽAN STAROBINSKI

Melanholija u ogledalu

Teoretičar kulture, istoričar književnosti i medicine, Žan Starobinski (Ženeva, 1920. god.), ispisuje važne stranice kulturne istorije melanholije analizirajući nekolicinu poznatih Bodlerovih pesama i dajući primere iz evropskog slikarstva (poglavito XIX veka).
Melanholija u ogledalu predstavlja deo ciklusa predavanja koji je Starobinski održao na Kolež de Fransu 1987. i 1988. godine i prevedena je na sve veće evropske jezike.

Cena: 370

Prevod: Bojan Savić Ostojić

Broj strana: 90

Redizajn korica: Marko Ubović

Prikaz (Polja)>>>

Prikaz (Politika)>>>

 


 

 

 
   

LORENS DAREL

Gorki limunovi Kipra

I pored sve opčinjenosti Mediteranom i grčkom kulturom, engleski pisac Lorens Darel (1912-1990) daje trezven portret posleratnog Kipra, sa osvrtima na čitavu njegovu istoriju i kulturno pamćenje.

Darelova izrazita pripovedačka snaga i talenat  preobražavaju u Gorkim limunovima Kipra  putopisne, istorijske i autobiografske elemente u književno  delo koje nije namenjeno samo onima zainteresovanim za ovo ostrvo, već svim istinskim poštovaocima lepe reči i  plemenitih stremljenja ka svestranijem međukulturnom razumevanju.

Prevod: Sonja Vasiljević

Cena: 780 din.

Prikaz knjige (Blic)>>>

Prikaz (Blic Knjiga)>>>

Prikaz (Politika)>>>

Prikaz (Gradina)>>>

 


 
   

DENI DE RUŽMON

Ljubav i Zapad

Službeni glasnik i Karpos, 2011.

Prevod: Milan Komnenić

Broj strana: 324.

 

 

 

 

 


 

ANTOLOGIJA SAVREMENE GRČKE ŽENSKE PRIČE

 

 

   

Prevela sa novogrčkog i priredila

Tamara Kostić-Pahnoglu

 

Antologija savremene grčke ženske priče je zbirka koja po prvi put upoznaje srpskog čitaoca sa najaktuelnijim proznim ženskim stvaraocima na grčkom jeziku. Priče u ovoj antologiji, bilo da su melanholične, dramaticne ili duhovite, odškrinjuju vrata ne samo moderne grčke književnosti, nego i celokopnog grčkog društva, posmatranog budnim ženskim okom.

Br. strana: 100

Karpos 2010.

Cena: 324 din.

 


 

DŽON RALSTON SOL

 
   

Nesvesna civilizacija

Prevod s engleskog:

Svetlana Samurović

Cena: 594 din.

Biografija autora >>>

Prikaz (Peščanik)>>>

Intervju (NIN) >>>

Odlomak iz knjige na sajtu

  

 

 
   

ERNST TUGENDHAT

O SMRTI

Zlo bi se sastojalo u tome da ja sada, ako nastupi smrt, gubim šansu - poslednju šansu - da mom životu dam smisao, ili više smisla. To bi objasnilo zašto nas prestrašuje skora smrt, zašto želimo njeno odlaganje. "Ne samo sada, ne samo da umrem u ovoj besmislenosti“.

Biblioteka Alografije

Prevod sa nemačkog: Dejan Aničić

Biografija autora >>>

Intervju (NIN) >>>

Prikaz (NIN)>>>

 

Cena: 250 din.


 

NOVA IZDANJA

 

 

 
   

LORENS DAREL

RAZMIŠLJANJA O MORSKOJ VENERI

Vodič po krajoliku Rodosa

Biblioteka Panelinion

Prevod sa engleskog: Sonja Vasiljević

 

I odjednom sam ponovo ugledao Grčku koju volim: golu sirotinju što pruža radost bez poniženja, čestitost i lepo ophođenje ostrvljana, raskole i podmuklost varošana, škrtost i ljubomoru sitnih posednika. Video sam taverne sa lovorovim vencima, jaganjce kako se okreću na ražnju za Uskrs, bradate heroje, polomljene mramorne statue. Istočno od Rodosa leži Anadolija, njene suncem spržene planine legu se pod orlovima, kuda pastir hoda čitavog dana, među mirtom i jagodastim drvetom sa njihovim jarko crvenim ranama od bobica. Jednog dana ću otkriti pravi način da to izrazim rečima...

 

                                                                                                   Lorens Darel

Biblioteka Panelinion / Prevod sa engleskog: Sonja Vasiljević / Broj strana: 269 / Godina izdanja: 2010. / Cena: 690.00 din.

Biografija >>>

Prikaz (Blic Knjiga)>>>


 

 

 
   

CVETAN TODOROV

STRAH OD VARVARA

S one strane sudara civilizacija

Biblioteka Alografije

Prevod sa francuskog: Jelena Stakić

 

"Varvarin uopšte nije onaj ko veruje da postoji varvarstvo, varvarin je onaj ko veruje da neka populacija ili neko biće ne pripadaju potpuno ljudskom rodu i da zaslužuju postupke koje bi on odlučno odbio da primeni na sebi.... Nijedna kultura nije varvarska u sebi samoj, nijedan narod nije konačno civilizovan; svi mogu postati jedni kao drugi. To je svojstvo ljudske vrste."
                                                                                               Cvetan Todorov

Biblioteka Alografije / Prevod sa francuskog: Jelena Stakić / Broj strana: 310 /

Godina izdanja: 2010. / Cena: 702.00 din.

Prikaz (Kultura) >>>

 

Odlomak iz knjige na sajtu

 

 

više o knjizi >>>


 

 

 
   

ŽIL DELEZ

PREGOVORI (1972-1990)

Biblioteka Alografije

Prevod: Andrija Filipović

Zašto sabrati na jednom mestu tekstove razgovora koji su vođeni tokom skoro dvadeset godina? Pregovori ponekad traju toliko dugo da se ne zna da li su još uvek deo rata ili početak mira. Tačno je da se filozofija ne može odeliti od gneva na njenu epohu, ali ni od vedrine koju nam ona pruža. Filozofija, međutim, nije Moć. Religije, države, kapitalizam, nauka, zakon, javno mnenje, televizija - to su moći, a ne filozofija. Filozofija može imati svoje velike unutrašnje bitke (idealizam-realizam itd.), ali te su bitke smešne. Kako nije moć, filozofija se ne može upustiti u bitku protiv moći, ona umesto toga vodi rat bez bitke, gerilski rat. Ona ne može da razgovara sa moćima, ona nema šta da im kaže, da saopšti, ona vodi samo pregovore. I kako se moći ne zadovoljavaju time da ostanu spolja, već nas ponaosob prožimaju, svako od nas se nalazi u pregovorima i gerilskom ratu sa samim sobom, zahvaljujući filozofiji.

                                                                                                         Žil Delez

Biblioteka Alografije / Prevod sa francuskog: Andrija Filipović / Broj strana: 275 /

Godina izdanja: 2010. / Cena: 690.00 din.

Biografija autora >>>

Prikaz (Blic knjiga) >>>

Prikaz (Peščanik) >>>

 

Odlomak iz knjige na sajtu

 

 

 
   

DAG EJSTEJN ENDŠE

SEKS I RELIGIJA

Od devičanskih balova

do bogougodne homoseksualnosti

Biblioteka Alografije

Prevod sa norveškog: Sofija Vuković

Religija zabranjuje i nalaže seks, osuđuje i blagosilja, kažnjava i nagrađuje. Pol našeg seksualnog partnera, bračni status, boja kože, religija i kasta mogu nas odvesti u spasenje ili u prokletstvo.

Dok hrišćanke adolescentkinje u Americi posećuju balove gde obećavaju Bogu da će se suzdržati od seksa dok ne stupe u brak, budistički monasi shvataju homoseksualne odnose kao svetu tajnu.Ne postoji jednostavno objašnjenje odnosa između seksa i religije. U Norveškoj se javne rasprave usredsređuju na mesto homoseksualaca u crkvi. Drugi se pitaju da li bi trebalo da postoji smrtna kazna za zabranjene heteroseksualne odnose, da li promiskuitet uzrokuje orkane i poplave. Da li Bog osuđuje brak između crnaca i belaca, da li ljudi mogu imati seksualne odnose u raju? Knjiga se bavi stavovima različitih religija prema seksualnosti, seksualnom rasizmu i seksu sa demonima, prinudnom seksu i celibatu, razvodu i poligamiji. Kao i pitanjem zašto se neka seksualna pravila naglašavaju, dok se druga zaboravljaju.   

Biografija autora >>>

Biblioteka Alografije / Prevod: Sofija Vuković / Broj strana: 405 / Godina izdanja: 2010 / Cena: 864.00 din.

 

Odlomak iz knjige na sajtu

 

 

 
   

DŽUDIT BATLER

NEVOLJA S RODOM

Feminizam i subverzija identiteta

Nevolja s rodom je jedno od najuticajnijih filozofskih dela iz poslednje decenije XX veka. Ovo delo američke teoretičarke Džudit Batler u kome ona radikalno preispituje savremena stanovišta o polu, rodu, želji i identitetima, preobrazilo je i nadahnulo današnju feminističku misao, studije kulture i roda i uopšte zapadnu kritičku teoriju.

 

Biblioteka Alografije / Prevod: Adriana Zaharijević / Broj strana: 297 /

Godina izdanja: 2010. / Cena: 790.02 din.

Biografija >>>

Intervju sa Džudit Batler (NIN) >>>


 

 

 
 

ROLAN BART

LEKCIJA

Pristupno predavanje na Kolež de Fransu,

održano 7. januara 1977. godine

"Tu spasonosnu prevaru, to izbegavanje, tu izvanrednu varku koja omogućava da se čuje jezik koji je izvan moći u veličanstvenosti neprestane revolucije ljudskog govora, ja nazivam književnošću.“

                                                 Rolan Bart

 

Biblioteka Alografije / Prevod sa francuskog: Anja Miletić / Broj strana: 56 / Godina izdanja: 2009. / Cena: 250.02 din.

Biografija autora >>>

Sećanje na Barta >>>

Prikaz (Blic Knjiga) >>>


 

 

 
   

FRAGMENTA PHILOSOPHICA II

Filozofski fragmenti 2009

Priredio: Dejan Aničić

Adorno, Altiser, Blanšo

Derida, Habermas, Lakan

Levi-Stros, Laklau, Luman

Makijaveli, Marks, Markuze

Ruso, Tugendhat et cet.

"Filozofski fragmenti II“ najvećim su delom posvećeni evropskoj levici, tradicionalnoj, socijalnoj i tzv. "kulturnoj“ i "postideološkoj“ levici; sadrže najrazličitije tekstove od onih o Marksu, preko onih o Adornu i Altiseru, do tekstova o Deridi i Lakanu. Veliki broj članaka u zborniku objavljen je u protekle dve godine u nedeljniku NIN.

Prevodi:

Milana Babić (italijanski, engleski), Aničić Dejan (nemački, engleski, francuski), Kristina Došen (nemački), Ljiljana Nedeljković (engleski), Nikola Živković (nemački), Dušan Maljković (engleski)

Biblioteka: Alografije / Godina izdanja: 2009. / Broj strana: 221 / Cena: 486 din.

 

Odlomak iz knjige na sajtu

 

 

 
   

LUJ ALTISER

Ideologija i državni ideološki

aparati

Luj Altiser (Louis Althusser, 1918-1990) spada među najuticajnije francuske filozofe druge polovine XX veka. Neki od njegovih pronicljivih doprinosa savremenoj misli po kojima će ostati upamćen, poput produbljivanja koncepata ideologije i subjektivnosti, po prvi put su i najubedljivije izloženi u spisu "Ideologija i državni ideološki aparati“ (1969). Altiser ideologiju shvata kao sredstvo kojim svaka društvena grupa stvara i reprodukuje uslove sopstvenog postojanja, dok posredstvom "ideološke interpelacije“, odnosno "prozivanja“ pojedinac zadobija subjektivnost, uverljivo iznoseći da niko ne može izbeći adresiranje i pozicioniranje unutar dominantnog ideološkog diskursa.

Biblioteka Alografije / Prevod sa francuskog: Andrija Filipović / Broj strana: 70 / Godina izdanja: 2009. / Cena: 290 din.

biografija autora

Prikaz (E-Novine)

O knjizi


 

 

 
   

HORAS ENGDAL

Meteori

"Meteori“ su knjiga fragmenata. Nije moguće prikazati njen sadržaj, jer su sve teme dozvoljene. Teze se iznose bez odbrane, snovi se prepričavaju bez završetka, razmatranja se izlažu bez razmišljanja o moralnom uzdizanju čitalaca. Meteori su zbirka misli bez ikakvih frustracija,  delo koje nam ukazuje na neslućene mogućnosti za radost koju svi nosimo u sebi, samo ako odvojimo vremena da posmatramo svet oko sebe i razmišljamo o njemu.

Biblioteka Alografije / Prevod sa švedskog: Sofija Vuković / Broj strana: 97

Godina izdanja: 2009. / Cena: 349.92 din.

Prikazi (Neue Zürcher Zeitung)

Biografija autora


 

 

 
   

OSKAR VAJLD

Duša čovekova u socijalizmu

"Vajld je jednom priznao: ’Volim da zabavljam mase, dovodim do besa ugledne građane, a fasciniram aristokrate’. Sve do početka 1891. godine, njegovi napori bili su sasvim uspešni. Međutim, u februaru te godine, u časopisu Fortnightly Review pojavio se njegov esej "Duša čovekova u socijalizmu“ - i od tada britanska aristokratija više nije bila fascinirana“.

Hesketh Pearson, The Life of Oscar Wilde, 1946.

Biblioteka Alografije / Prevod sa engleskog: Dušan Maljković / Broj strana: 67

Godina izdanja: 2009. / Cena: 289.44 din.

O delu: Kristofer Hičens, "Socijalizam i stil"

Odlomak iz eseja: "O novinarima i štampi"


 

 

 
   

HANS-GEORG BEK

Vizantijski erotikon

Prevod: Toma Savica i Vesna Čkovrić

"Hrišćanstvo“ - govorio je Niče - "ne zna za radost“. Vizantijsko društvo, uprkos jakom uticaju hrišćanstva, poznavalo je i cenilo radost, pa i onu čulnu, koju je crkva najviše osuđivala. Hans-Georg Bek otkriva kako je erotofobija zvanične crkve često ignorisana u vizantijskoj svakodnevici, umetnosti, književnosti, čak i u manastirima. Tekstovi pojedinih antičkih ljubavnih romana došli su nam i u formi molitvenika, u koje su bili prerušeni kako bi se prekratili dugi sati manastirskih bogosluženja. "Vizantijski erotikon“ govori o toj manje poznatoj strani vizantijskog društva.

Hans-Georg Bek (1910-1999), nemački vizantinolog. Bio je redovni profesor na katedri za vizantinologiju Univerziteta u Minhenu, kao i dugogodišnji urednik časopisa Byzantinische Zeitschrift. Autor brojnih studija iz oblasti vizantijske istorije, književnosti, teologije. "Vizantijski erotikon“ je treće njegovo delo u srpskom prevodu.

Biblioteka Panelion / Godina izdanja: 2009. / Broj strana: 192 (sa indeksom)

Cena: 702 din.

 

Biografija autora

Prikaz (Dnevnik)

Prikaz (Danas)

Prikaz (Radio Srbija)

Prikaz (Večernje novosti)

O knjizi (Večernje novosti)

Prikaz (Republika)


 

 

 
   

SIRIL MANGO

Vizantijska knjizevnost

kao krivo ogledalo

Prevod: Milan Babic

Britanski vizantinolog rusko-grčkog porekla Siril Mango (rođ. 1928. u Carigradu), jedan je od najsvestranijih živih vizantinologa. Njegove studije uključuju vizantijsku arhitekturu, umetnost, istoriju, književnost. U ovom pristupnom predavanju, održanom 1974. na Oksfordu, daje ključna uputstva za dekodiranje vizantijskih tekstova, namenjena pre svega istoričarima. U sredini gde je bujala paraistoriografija za period nacionalne istorije od "pre Adama“, Mangove su smernice za pristup podacima iz poznoantičkih i vizantijskih izvora utoliko važnije i aktuelnije.

Biblioteka Panelion / Godina izdanja: 2009. / Broj strana: 42 / Cena: 290 din.


 

 

 

JAN ASMAN

Monoteizam i jezik nasilja

Nemački egiptolog i kulturolog Jan Asman jedan je od najpoznatijih istraživača istorije monoteizma. U  Monoteizmu i jeziku nasilja postavlja radikalno pitanje - u kojoj meri jednobožačke religije i danas daju legitimaciju nasilju i predstavljaju izazov društvenoj i verskoj toleranciji.

 

 

Biblioteka Alografije / Prevod sa nemačkog: Dejan Aničić / Broj strana: 60

Godina izdanja: 2009. / Cena: 291.60 din.

Intervju sa Janom Asmanom

O autoru

Prikaz (Peščanik)

Prikaz (Vreme)


 

 

 
   

HENRI MILER

Kolos iz Marusija

(Putovanje po Grčkoj)

U proleće 1940. američki pisac Henri Miler (1891-1980) prihvata poziv svog prijatelja Lorensa Darela i pridružuje mu se u Grčkoj. Upoznaje grčke pesnike i pisce, noćni život u atinskim tavernama, istražuje Peloponez i otkriva magiju Krita. Usred lične duhovne krize i svestan ozbiljnosti rata koji izbija, u Grčkoj pronalazi "svet svetlosti“. Kolos iz Marusija govori o putovanju koje umnogome preobražava Milerov život i umetnost. Smatrao ga je svojim najboljim delom.

Biblioteka Panelinion / Prevod sa engleskog: Sonja Vasiljević / Broj strana: 249

Godina izdanja: 2009. / Cena: 648.00 din.

O autoru

Prikaz (Times Literary Supplement)

Prikaz (Zenit) >>>


 

 

 
   

BILJANA KOSMOGINA

F book

"Kosmogina je queer kraljica beogradske književne scene, pobjednica natječaja za queer priču (Porno star) u Zagrebu 2004. Već dugi niz godina piše science fiction i erotske priče, a njezina priča Hilandarska maja uverštena je u antologiju srpske kratke priče Casablanca Serba talijanske nakladne kuće feltrinelli. 2003...." 

"Kada me predstave kao pravu srpsku porno spisateljicu ili kraljicu beogradskog asfalta mene to ne vređa, već zabavlja. Bavim se tabuiziranim temama, promišljam na temu Erosa i Tanatosa, pa samim tim iz jednog identiteta skačem u drugi.

Ne ograničavam se u mislima, delovanju i pisanju, niti prihvatam opšta društvena pravila korektnog izražavanja i ponašanja. Heteronormativni odnosi su dosadni, jer je to od pamtiveka prežvakavana priča i nemi je krajnje neafirmativna da tu istu temu ispiram kao i svi ostali. Queer identitet mi je najbliži upravo stoga što ga je teško definisati, iako ga po default-u svi vezuju za homoseksualnost.

 

Identitet kosmogine objedinjuje univerzalni kosmički ženski princip, te se ja tako i osećam - kao kosmička pička"

Kornet i Karpos / Broj strana: 177 / Godina izdanja: 2009. / Cena: 486.00 din.

Prikazi i intervjui


 

 

 
   

NIKOLAS GEJDŽ

Potret Grčke

"Portret Grčke“ Nikolasa Gejdža, američkog književnika grčkog porekla, realističan je i obuhvatan, sa smislom za neobične detalje i na momente nadahnut ličnim iskustvom.

U njemu su  znalački i pristupačno 

predstavljeni grčka istorija, jezik i spomenici, ostrva i kopno, muzika, običaji, stari i savremeni mitovi. Istančani psihogram zemlje i ljudi koji oduvek bude interesovanje, dovode u nedoumicu i fasciniraju.

 

Prevod: Sonja Vasiljević / Broj strana: 220 / Godina izdanja: 2008

Cena: 659.00  din.

Prikaz: Politika

Prikaz: Pečat

Prikazi u američkoj štampi

O autoru

 

SVA IZDANJA

 
   

 

BIBLIOTEKA ALOGRAFIJE

BIBLIOTEKA PANELINION

BIBLIOTEKA MISCELLANEA

BIBLIOTEKA FONTES